Tavukların kuluçkaya yatmaları

Tavukların gurk olması, Kuluçkaya yatmaları.. Kuluçkaya yatmayan tavukların rehabilitesi.. Bu konuda hangi tür tavuklar tercih edilmeli.. Doğal kuluçka süreci..

Bahçenizde tavuk besliyorsanız her tavuğun kolayca kuluçkaya yatma özelliği kazanmadığını bilirsiniz. Yumurta yaparlar o kadar. Civciv çıkarmak için tavukların kuluçkaya yatma özelliği kazanmasına Anadolu halkı “gurk olmak” diyor. Bir yumurta döneminin bitmesi ile tavukların gurk olması gerekir ama genelde olmazlar. Çoğu tavuk besleyen kişi bu sorundan şikâyetçi. Bir tavuğun kuluçkaya yatması için o tavuğun içgüdülerinin harekete geçmesi lâzım. Bunu nasıl sağlayabilirsiniz aşağıdaki bilgiler yardımcı olabilir.

Tavuklar ne zaman gurk olur?
Genelde bütün türler gündüzlerin uzadığı zamanlarda, en çok ilkbaharda gurk olurlar. Yani ocak ayı ile beraber gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlar. Bu hal 21 hazirana kadar devam eder. Temmuzdan itibaren tavukların gurk olması zayıf ihtimal. Fakat yine de kuluçkaya yatmayabilirler. Sebebi, kapalı yerlerde bulundurulup sabahın ilk ışıklarından mahrum olmalarıdır.

Haziranın sonu ile gurk olma sezonunun kapanması gerekiyor ama bazı türler bunun dışındadır: Mesela Hint, Habeş (Silkie) ve cüce süs tavuklarının çoğu yaz kış her zaman gurk olabilirler. Türkiyede Horoz dövüşü meraklılarından başka neredeyse hiçkimse hint tavukları beslemek istemez. Çünkü kendi hemcinsleri ile dahi bir arada bulunamayacak kadar geçimsizdirler; genelde dişi – erkek çiftler halinde beslemek gerekiyor. Bir de hint tavukları kendi civcivleri varken çok fazla saldırgan olur, diğer tavukları ve kendisine ait olmayan civcivleri öldürür. Bu yüzden hint tavuğu beslemek akıllıca bir iş değildir.

Yumurtalar yok oluyorsa yeni yumurtalar üretilir
Doğada böyledir. Yuvasında yumurta yoksa kuş kuluçka özelliği kazanmaz. Neslini devam ettirebilmek için bünyesi yeni yumurtalar üretmeye koyulur veya sonraki yılı bekler. Kuşun içgüdülerinin kuluçkaya yatma özelliğine yönelmesi için yumurtladığı yumurtalar yuvada mevcut olmalıdır. Tavukların kuluçkaya yatma içgüdülerinin körelmesinin bir sebebi de budur.

Tavuğun yumurtaya ilgisi
Yumurta yapmak üzere olan bir tavuğa dikkat ederseniz, folluktaki örnek yumurtayı gördüğü anda o yumurta sahte olsa bile içgüdülerine etki ediyor. Tavuk follukta gördüğü yumurtaya şefkat gösteriyor. Yumurtayı gagasıyla ilgiyle evirip çevirip üstüne oturduktan sonra uzanabileceği yakınlıktaki samanları vesaireyi kendisine çeker, çevresini kuş yuvası gibi sıcak tutucu hale getirmeye çalışır. Yumurtasını yaptıktan sonra ise her şeyi unutup oradan ayrılıyor çünkü yumurtlama dönemi bitmemiştir, daha yumurtlanması gereken yumurtalar vardır.

Kuluçkaya kabiliyetli tavukları seçmeli
İnsanlar yumurtaları aldığı için evcil tavuklarda kuluçkaya yatma içgüdüsü biraz körelmiştir. Yeniden canlandırmak gerekiyor. Bunun için uygun bir tavuk seçmelidir. Ligorin gibi aylarca devamlı yumurtlayan tavuklar tam evcilleştirilmeye doğası uygun olmayan türlerdendir. Onlardan değil, yumurtlama dönemleri birkaç haftada biten, yumurtlamaya birkaç hafta ara veren tavuklardan seçmek gerekir. En iyileri eti için yetiştirilenlendir. Daha da iyisi tam evcilleştirilebilen türlerdir çünkü bunlar hem insanlarla uyum içinde yaşayabilir hem doğasını unutmaz.

Kuluçkaya yatma içgüdüsünü canlandırmak
O tavuğun diğer tavuklardan ayrı özel bir kümesi ve folluğu olmalı. Hem tavuğunuz size yabancılık duymamalı. Elinizden yem yemeye alıştırın bunu sık sık yapın. Ama tavukla fazla samimi olunmamalı ki bu durum tavuğun doğal özelliklerine yabancılaşması riski taşıyor. Tam evcilleştirilebilen Habeş, Brahma ve Hint gibi türler hariç, çünkü bunlar kedi köpek gibi evcilleşebiliyor ve gurk olmalarında kuluçkaya yatmalarında bir sorun olmuyor. Kümesine sizden başka insan ve kedi, köpek yaklaşmamalı ki yuvası olan kümesinde sadece sizi dost bilmeye zar zor alışmış tavuk, kümesinin sadece kendisine ait olduğunu ve güvenli olduğunu anlayabilsin. Yaptığı yumurtaları almamalısınız. Alacaksanız her defasında gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte yumurtalar koyun. Zamanla sayısı artan yumurtalar ve “güvenli” yuvası tavuğun içgüdülerini harekete geçirecektir.

Tavukların doğa hasreti ve gurk olamamaları
Tavukların gurk olamamalarında en önemli etken içgüdülerine uygun yani doğal ortamlarındaki gibi bireysel özel yumurtlama yerinin olmayışıdır. Devamlı diğer tavuklarla aynı yere yumurtlama zorunda olması ve yumurtalarının elinden alınıp yok olup gitmesi tavukların çok da sevdiği bir şey değildir. Doğada tavuklar büyük guruplar ve kalabalıklar halinde ve dar alanda yaşamaz, bunu sevmezler. Ya küçük guruplar halinde ya da tek tek yaşarlar, oldukça çok geniş bir arazide devamlı dolaşarak binlerce çeşit şeyler yemekle meşgul olurlar. Yumurtlama yerlerini ise diğerlerinden gizli tutarlar.

Nitekim bazı tavukların kümese değil de çevrede bulabildiği, güvenli sandığı bazı yerlerde eşinerek hafif bir çukur kazarak orayı yumurta deposu gibi kullandıklarına birkaç defa şahit olmuştum. Çocukluğumda bir arkadaşımın bahçesine yan bahçeden gelen kümes tavuklarından bir tavuğun kuytu bir köşedeki bir çalının dibinde 10 tane kadar yumurta biriktirdiğini görmüştük. Tertemiz kümesi varken boş bir arsadaki mağara gibi bir yere yumurtalarını bırakan bir tavuğa da şahit olmuşumdur.

Bir akrabamın anlattığı eski bir olay:
Bu kadın küçük bir çocukken ailesiyle beraber Mersin’in bir köyünde yaşarmış. Bir gün tavuklarından biri kaybolmuş. Haftalar sonra görmüşler ki o kayıp tavuk peşinde bir sürü civcivlerle çıkıp eve dönmüş! Çevrede açıklık yerlerde maki denen çalılıkların dibinde güvenli bulduğu bir yerde yumurtalarını biriktirip kuluçkaya yatmış olmalı. Şimdi internet sayesinde bu olayın benzerlerinin dünyanın her yerindeki web sitelerinde anlatıldığını görüyorum.

Peki tavuklar niçin böyle yaparlar?
Kabul etmeliyiz ki büyük kalabalıklar halinde yaşayan bazı deniz kuşları dahi aynı folluğu paylaşmazlar. Her dişi kuş kendi yuvasına sahiptir. İşte bu yüzden, kümeslerde ortak folluk kullanmak zorunda kalan ve yumurtaları alınan tavukların içgüdüleri gurk olma özelliğine yönelemiyor.

Doğal ortamda tavuklar toprağa çukur kazarak yumurtalarını orada biriktirirler. Yani yabani tavuk folluğu hiç de insanların hazırladığı folluk gibi değildir. Kuş yuvası gibi yüksekte değildir, yerdedir. Öyleyse folluk kümesin içinde, tavuğun ayak bastığı zeminle aynı seviyeden biraz aşağıda olmalı. Kümes biraz genişçe olmalı. Folluğun kümesin giriş kapısından uzakta, köşede olmasına dikkat edilmeli:
Yerde kazılmış bir çukur.. içine saman doldurulmuş; bu saman ise kısa kırpık saman değil, kuru uzun otlardan olması daha iyi olur. Tavuk oturduğu zaman çevresini kapatacak, sıcak tutacak gibi çukur ile uyumlu olmalı. Folluğun üstü kapalı olmamalı ama kuru dal parçaları sık birleştirilmiş olup folluğun bir yanından başlayıp üstünden geçerek duvara dayalı bulunmalı. Yani tavuğun oturduğu alan üstten dalların kapattığı üçgen şeklinde olacak. Tavuk sanki doğal ortamda gizli, güvenli bir yer bulmuş gibi bir hisse kapılsın. Kümese fare, yılan gibi hayvanların girememesi için her önlemi almalısınız.

Tavuğun kuluçkaya yatacağı nasıl anlaşılır
Bir yumurtlama dönemi sona erince o tavuğun kuluçkaya yatması doğanın gereğidir. Ev ve bahçe tavuklarının ise yumurtaları alındığı için doğalarına uymayan çok sayıda yumurta yaparlar; bu tavuklarda yumurtadan kesilmek genelde bünyenin dinlenme ihtiyacı içindir yani gurk olmak için değildir. Bunlarda bazen gurk hali başgösterince bu yüzden yumurtadan kesilirler gurk olurlar. Tabii içgüdüleri dış etkilerle olumsuz etkilenmiyorsa… Tavuğunuzu iyi tanımalısınız. Her şeyiyle benimseyeceği kendisine ait güvenli bir kümesi olmalı yukarda anlatmıştım. Günün ilk ışıkları ile uyanması gerekir buna çok dikkat edilmeli. Gezip dolaşabileceği, toprakta eşinebileceği küçük de olsa bir bahçe şarttır. Yumurtlama aralıklarını iyi bilmeniz gerekir. Gün aşırı mı yoksa üç günde bir mi.. Ayrıca bir dönemde toplam kaç yumurta yapıyor.. Böylece o döneme ait yumurtaların ne zaman biteceğini anlarsınız. Son günlerde acılı yiyecekler yedirin. Daha önemlisi ise, önceleri protein değeri yüksek yiyeceklerle beslemeli, yumurtadan kesileceği günlerde ani bir değişiklik yaparak buğday, arpa mısır gibi yemler verilmeli. Bu değişiklik hormon değişikliğine de beraberinde getirir ve tavuğun gurk olması ihtimalini büyük ölçüde kuvvetlendirir.

Tavuğun gurk olmasının alametleri:
Genelde bir yumurtlama dönemi bittikten sonra yani yumurtadan kesildiği zaman ve çoğu türlerde bahar aylarında gurk olayı gerçekleşir. İbik rengi açılır pembeye döner. Karın bölgesi tüyleri azalır. Kuluçkaya yatacak tavuğun kan dolaşımı hızlanır, vücut ısısı yükselir. Tavukta iştah kalmamıştır. Devamlı “gurk gurk gurk..” diye sesler çıkarır. O zaman tavuğun kuluçkaya yatacağı anlaşılır. İlkin sahte veya önemsiz yumurtalarla tavuk üç gün denenmelidir, hem son bir iki yumurtası varsa onları da yumurtlamış olur. Sebatlı olduğu görülünce esas yumurtalar konur. Yumurta sayısı tavuğun altına rahatça sığacak sayıda olmalı. Fazlasından kaçının. Küçük ve zayıf yapılılarda en fazla 6 – 8, cücelerde daha az, normal tavuklarda 12, çok iri cinslerde ise 15 taneye kadar olabilir. İyi cins tavuk yumurtaları bularak folluğa koymalısınız. Fakat Hint ve Köy tavukları fazla akıllı oluyor; bunlardan bazıları başka cinsten tavuk civcivlerini kendisi çıkarsa bile kabul etmiyor bu türlere dikkat edilmeli tedbirli olunmalı. Bütün yumurtalar aynı günde kuluçkaya konmalı. Bir iki gün sonra yeni yumurta koymayın. Yoksa erken çıkan civcivleri takip eden tavuk geri kalan yumurtaları önemsemez ve kalkar. Kuluçka süresi tam 21 gün (3 hafta) sürer (birkaç gün uzayabilir). Sonra civcivler çıkar.

Makine civcivi olarak dünyaya gelmiş büyümüş tavuklar kuluçkaya yatmaz mı?
Yanlış bir inançtır. Onlar da gurk olabilmektedir. Yalnız civcivken ana şefkati ile büyüyen gelişen tavuklar ve horozlar daha akıllı olabiliyor. Makine civcivlerindeki gözlemlerime göre, bunlar horoz olursa her şeye sinirlenip saldırırlar. Tavuk olurlarsa doğal tavuklara göre özellikle kuluçka süreçlerinde daha aptalca davranırlar. Doğal bir tavuk, kuluçka döneminde yumurtalarına kimseyi dokundurmaz, ayrıca yumurtaları kaza ile kırmamakta daha beceriklidir. Hem yumurtaları altına muntazam yerleştirip açıkta yumurta bırakmamakta daha usta oluyorlar.

Kuluçka için uygun yumurtalar bulmak
Horozlarla ilişkisi olan tavukların yumurtalarından civciv çıkar. Bir tanıdığınızın tavuğu iyi cins olabilir, iyi yumurta veriyor olabilir. Ama horoz yoksa onun yumurtaları işe yaramaz. Ayrıca yumurtaların bayat olmaması, buzdolabında bekletilmiş olmaması gerekiyor. Bir de sakın yumurtaları ani hareketlerle sallamayın içinden sıvı sesi geliyor mu diye kontrol etmeyin.

Kuluçkaya yatmış tavuğa sağlanması gereken önemli bir şey
Özelikle son haftada tavuk her gün yumurtaları terk eder, çevrede gezinerek “eşeleneceği” bir yer arar. Tavuğa bu imkân sağlanmalıdır. Eşelenmesindeki amaç tüylerini nemlendirmektir. Çünkü bütün kuşlar gibi tavuklarda da terleme özelliği yoktur. Yumurta kabuklarının yumuşaması için gereken nemi tavuklar tüylerini nemli toprakta nemlendirerek sağlarlar. Kuluçka tavuğunun yumurtalarını bırakıp toprakta eşelenmeye çıkması ortalama 10 dakika sürer. Bu sırada yumurtalar havalanır, biraz da soğurlar. Sonra geri dönen tavuk, yumurtaları gagasıyla evirir çevirir nemli tüyleriyle tekrar üstlerine oturur.


Kategori: Kuluçka Tarih: 23 Nisan 2009

Etiketler:

'Tavukların kuluçkaya yatmaları' hakkında sorular, açıklamalar

 1. Fatih dedi ki:

  Bendeki tavuk gurk oldu sşu an yatiyor. Ben de kumese gelebilecek tehlikelerden korumak icin etrafini kapattim disari ile baglantisini kestim. Yemini suyunu onune koydum. Diger tavuklarla horozla baglantisini kestim. Altında yaklasik olarak 10 tane yumurta var. Bu yontemi yapmamda sakınca var mı? İlla cikmasi gerekir mi kapali kafesten? Ayrica yem olarak bugday veriyorum sadece zarari olur mu?
  ***
  Eğer tavuğun arada bir kalkıp toprakta eşelenme imkanı yoksa orada hapis tutmakla yanlış yapmışsınız. Çünkü son haftada tavuk her gün nemli toprakta eşelenme ihtiyacı duyar ki tüyleri nemlensin, bu nem yumurtaları da nemlendirsin ve civcivin delmesi dışarı çıkması kolaylaşsın. Gerçi diğer tavuklarla horozla ilişiği kesmek şarttır iyi etmişsiniz. Gurk kümesi geniş olmalı, içeride zemin müsait değilse iki ayrıleğen içinde biraz nemli toprak ve kuru toprak bulundurulmalı.
  Kuluçkaya yatan tavuklar çok az yerler. Bu sürede sadece buğday ve yeşillik verilebilir.

 2. Çakıcı Orhan dedi ki:

  Tavuklarım gecen yaz gurka yattı 7 tane civciv çikarttı 3 tanesı tavuk 4 tanesı horoz oldu. Neden horoz çok oluyor da tavuk az oluyor ve tavuklarım bu ilk baharda hıç gurk olmadılar.
  ***
  Tavuklarınızın gurk olmamasının cevapları çeşitli yazılarımda ve çeşitli sorulara verdiğim cevaplarda bulunabilir, okuyup fikirlerinizi bana bildirebilirsiniz.
  Civcivlerin cinsiyeti üzerine kaliteli bir soru sormuşsunuz teşekkür ederim. Sizin bu sorunuz üzerine saatlerce süren araştırmalar yaptım ve böylece siteye yeni bir yazı daha ekledim. Aşağıdaki linke tıklayıp okuyabilirsiniz.
  https://tavuk.devletli.com/civciv-embriyo

 3. Selami dedi ki:

  Tavugumuz gecen hafta gurk oldu ona güzel bir yer yaptık ve 9 yumurta koyduk, onları görünce gitti üzerlerine yattı. Bir süre sonra gittim baktım 10 yumurta olmuş (kendi yumurtlamış) ve yumurtalara yatmıyordu. Şu an hala %100 gurk görüntüsü var ama hala yumurtalara yatmıyor ne yapmam gerekiyor?
  ***
  Belki daha yumurtlayacağı yumurtaları vardır. Başka tavuklar ve horoz varsa onların peşinden ayrılmak istemeyebilir. Bu sorun sık görülüyor. Gurk tavuklara genişçe özel bir kümes yapıp diğerlerinden ilişiğini kesmek lazım.

 4. Şahin dedi ki:

  Tavukların genelde günlerin uzadığı zaman da gurk oldukları söylenir ama en agırlıklı olarak hangi ayda gurk olduklarıyla ilgili bilgi bulamadım. En fazla hangi ayda olurlar ve en gec hangi aylarda gurk olurlar tesekkürler.
  ***
  En uygun zaman nisan ve mayıs aylarıdır diyebiliriz. Kuluçka dönemleri genel olarak şubatta başlar, nisana kadar artar, mayıstan temmuz ortalarına kadar azalarak devam eder. Cochin, Hint, Habeş ve bazı cüce süs tavukları (özellikle ayakları tüylü paçalı olanlar) bunun dışındadır: Yılın herhangi bir zamanında gurk olabilirler.

 5. Ertuğrul dedi ki:

  Yumurtaları biriktirmeli miyim yoksa altından almamalı mıyım?
  ***
  Eğer geceleri tünekte uyuyorlarsa almamakta fayda var, yumurtalarının follukta biriktiğini görmesi gurk olma içgüdüsünün uyanmasına gerekli hormonun salgılanmasına büyük ölçüde faydası olur. Ama eğer tavuk geceleri yumurtaların üstünde uyumaya alışmışsa almak gerekiyor. Onların yerine sahte yumurtalar koyabilirsiniz.

 6. Şahin dedi ki:

  Tavuğumdan birini (barred plymouth) karnında tüyü azalmış ve halsizdi. Aldım kafes şeklindeki folluğa bir yumurta koydum ve kafese koydum. Direkt yumurtaya baktı ve üzerine yattı. Hala yatmakta. Bir iki gün yatarsa gurk olmus diyebilir ve gurka yatırabilir miyim? birisinin de ibik rengi toz pembe denecek kadar açıldı ve sık gurklamaya başladı. Ama kendi gönüllü olarak yatmıyor yumurtaya. Komsumuzunki de öyle olmustu kasaya karanlık bir yerde yatırdı ve yedi gündür yatıyor aynı seyi yapsam olur mu?
  ***
  Saydığınız alametlere göre gurk olmuşlar. Gurup halinde yaşatılan tavuklarda gurk oldukları halde oturmama sorunu çok sık görülür. Gurk olan tavuklar için geniş bir kümes yaparak diğerleri ile bütün ilişiği kesilmelidir.

 7. Mehmet dedi ki:

  İki tavuk bir horozum var. Tavuklarımın gurk olmalarını istıyorum. Biri hint diğeri köy tavuğu. Horozum da köy horozu. Hint olan tavuk diğeriyle iyi geçiniyor. Diğer tavuğu gagaladığını hiç görmedim. İki tavuk da iki haftadır yeni yumurtaya girdiler. Kümesleri biraz küçük olduğu için bir tane folluk koydum. ikisi de aynı folluğa yumurta yapıyor. Aslında yazılarınızı okuduktan sonra geçenlerde bir tane daha folluk kümese koydum bu sefer de köy tavuğu olan tavuğum diğer follukta fol olarak bıraktığım yumurtayı taşıyıp ilk folluğa getirmiş. Ben de bunun üzerine sonradan koyduğum folluğu kaldırdım. Bu durumda gurk olma ihtimalleri var mı? Yumurtalarını alıp onun yerine hergün 1 sahte yumurta koyuyorum. Sabahları 6’da bırakıyorum. Bahçe de oldukça geniş ve bol yeşillikli. Güneş battığında da zaten kendileri gidip kümese giriyor. Kümes elverişli olmadığı için tünekleri yok, yerde yatıyorlar belki de tavuklardan biri follukta da yatıyor olabilir.
  ***
  Hint ve köy tavukları gurk olmaya ehildirler. Sizinkilerin özellikle bu haftalarda olması gerekir. Kümes daha geniş olmalı, gece tünekte uyumalılar. İki ayrı folluk daha iyi olur. Tam birbirlerine bitişik olmalı. Sadece bir tavuk sığacak kadar genişlikte ve küçük girişi olan kutu biçimli olması daha avantajlıdır.

 8. Murat dedi ki:

  Benim bir tavuğum var şu an bir aydır gurk gurk ötüyor ve hala kuluçkaya yatmadı neden acaba?
  ***
  Karın bölgesinin tüylerinin dökülmesi, ibik renginin açılması, yumurtadan kesilmesi, devamlı gurk gurk diye sesler çıkarması, hasta gibi tüyleri kabarık dolaşması gibi saydığım şeyler tamamsa kuluçkaya yatması gerekiyor. Yatmıyorsa ortam şartları hayvanı tedirgin ediyordur. Bu tedirginlik genelde birkaç tavukla devamlı aynı yeri paylaşmak zorunda olan tavuklarda görülür. Bzen de diğer tavukları civcivleri sanırlar onların peşinden ayrılmazlar. Bir tavuk gurk olduğu anda özel gurk kümesine alınmalı ve diğerleri ile bütün ilişiği kesilmelidir.

 9. Ali dedi ki:

  Tavuk civcivlerini ortalama kaç ayda terk eder?
  ***
  Ortalaması 6 haftadır. Yani bir buçuk ay. Bundan daha kısa veya daha uzun sürebilir.

 10. Birol dedi ki:

  Benim süs tavuğum iki gündür yatıyordu bu sabah kalkmış ve bu saat oldu yatmıyor. Yatsa bile civciv çıkar mı o yumurtalardan? Yoksa değiştireyim mi sizce?
  ***
  Niçin kalktığını araştırın. Genelde diğer tavuklardan horozlardan ilişiği kesilmemiş tavuklarda bu görülür.
  Birinci haftada saatlerce soğukta kalan yumurtalar hiç zarar görmez emin olun.

 11. Hüseyin dedi ki:

  Her gün tavuktan aldığım döllenmiş yumurtaları nerede nasıl muhafaza edeceğim?
  ***
  Cevap için tıklayın:
  https://tavuk.devletli.com/yumurta-secimi
  İhtiyacınız olan bilgiler detaylı olarak anlatılmıştır.

 12. Can dedi ki:

  Benim tavuk kuluçkaya yattıktan iki gün sonra yumurtladı ve altındaki yumurtalara kattı. Acaba iki gün horozdan ayrıydı o yumurta cılk mıdır yoksa civciv çıkar mı?
  ***
  O yumurta döllüdür ondan civciv çıkar. Yumurtaların dölsüz olması için tavuğun horozdan uzak kalma süresi ortalama 10, en fazla 15 gündür.

 13. Cemal dedi ki:

  tavuğum şu an sekiz aylık ve kuluçkaya yattı ama çok genç olduğu için verimlilik az mı olur çok mu?
  ***
  Hiçbir şey değişmez.

 14. Cemal dedi ki:

  Kuluçkada yatan tavuğum 5 gün oldu ama hiç folluktan çıkmadı hep içine pisledi bunun yumurtaya zararı olurmu?
  ***
  Pisliklerin yumurtalara bulaşmamaları lazım. Normalde böyledir. hiçbir tavuk yumurtalarının üstüne pislemez. Tavuğun arada bir kalkıp dolaşması lazım (normalde her gün). O zaman kontrol edip gereken temizliği yapmalısınız.

 15. Serhat dedi ki:

  Tavuğum kuluçkaya yattı ve civciv çıkardı ama sadece kahveringi olanlarla ilgileniyor. Hepsini kendi çıkardı. Öbür iki tane kara civcivi nasıl kabul ettirebilirim?
  ***
  Kabul etmiyorsa kendiniz kutuda besleyeceksiniz. Başka çaresi yok.

 16. Birol dedi ki:

  abi senin yazıları okuduktan sonra baya bilgi sahibi oldum teşekkürler.. Civcivin çıkmasına iki gün var. Tavuk kırmış yumurtayı üstündeki zar yırtılmış ama civciv hareket ediyor. Sizce iki gün daha yaşayabilir mi? [4 tavuğumun 3ü gurk oldular sağolun.]
  ***
  Cüce tür tavuklardan bazı cinslerinin civcivleri 18 veya 19 günde çıkabiliyor. Eğer onlardan değilse bilemem, bekleyip göreceğiz. Siz hiç dokunmayın. Kırık yer yumurtanın geniş kısmında değilse, sivri uca yakın ise, kabuk kırıklarını yerine yerleştirerek üstünü yara bantı ile dikkatlice yapıştırın. Geniş kısımda ise hiç dokunmayacaksınız.

 17. Orhan dedi ki:

  Ligorin gibi tavuklar gurk olması zor ama imkansız değil di mi?
  ***
  Gurk oldukları çok kişi tarafından görülmüştür. Özellikle yumurtalarını kendisinden başka kimsenin bilmediği yerde biriktirenler gurk olup kuluçkaya yatıyor. Bunlar birden bire ortadan kayboluyor. Sahipleri çalındı filan sanıyor. Üç hafta sonra civcivleriyle eve geliyor.
  Bazı tavuk türleri hakkında “hiç gurk olmaz” denir. Dünyanın en bilgili kişilerinin, tavuklar hakkında dünyanın sayılı enstütilerinin raporlarında bu türlerin isimleri yazılıdır. Ligorinler için ise “nadir gurk olur” diyorlar. Yani ligorinlerin nadir de olsa gurk olabildiğini onlar da söylüyor.

 18. Hakan dedi ki:

  Benim tavuğum odunlukta gurk oldu ve hazırlıksız yakalandım. civcivler çıktığı zaman eve alabilir miyim? büyük bir kutunun içince tavukla beraber?
  ***
  Evde kutuda tavuk beslenmez. Hemen uygun bir kümes yapmanız lazım. Bir kümes yapmak bir veya iki günlük iştir.

 19. Galipcan Tatlı dedi ki:

  Yedi tavuğum bir de horozum var. Sizin belirttiğiniz bütün imkanları çok önceden beri sağlıyorum günde sabahta dahil olmak üzere 3 saat en az dısarıdalar. Doğal ortamları çok geniş ama nedense biri bile gurk olmadı. Acaba daha farklı çözümleriniz var mı? tavuklarım 4 tane köy ve 3 tane çin süs tavuğu.
  ***
  Farklı türlerin bir arada olması içgüdüsel olarak strese ve endişeye sebep oluyor olmalı. Bu arada, güneş doğmadan evvel dışarı çıkarmanız da şart. Dar alanda kalabalık olmak kötü bir dezavantaj. Günde birkaç saat dışardalar ama hep burun burunalar.

 20. Ahmet dedi ki:

  Gurk tavuk civcivlerini cıkardıktan sonra ne zaman yumurtlamaya başlar?
  ***
  Bu hiç belli olmaz. Normalde tavuğun civcivlere büyük ilgisi kaybolduğu zaman 15 gün içinde başlayabilir. Ortalama olarak bir tavuğun civcivlerini terk etmesi 6 haftadır. Daha kısa veya daha uzun sürebilir. Yumurtaya başlaması da buna göre değişebilir. Veya ortam şartları yüzünden çok daha gecikebilir. Az ışıklı kümesler, sabahları çok geç uyanmak yumurtadan kesilmelere veya ayda sadece üç beş yumurtaya sebep oluyor. Tavuklar horozsuz da yumurtlar ama çiftleşme ile horozdan tavuğa geçen şeylerde tavukların hormonlarına etki eden maddeler vardır, yumurta oluşumunu düzenler. Yani tavukların yanında horoz da olsa çok daha iyi olur. Horoz sayısı az olmalı. Beş tavuk başına en fazla bir horoz.

 21. Bekir dedi ki:

  Tavuğum normal köy tavuğu aslında iki tavuğum da aynı şekilde yumurtanın üstünden kalktılar. İlk gurk olanı kümeste kasaya yatırdım. İkinci gurk olanı yumurtladığı yere yatırdım. 19uncu günden sonra kalkıyorlar. 19-20 gün her şey normal sonra kalktıktan sonra 2-3 gün daha gurk diyerek geziniyorlar son 3 gün ne oluyor tavuklara anlayamadım.
  ****
  Kuluçkaya yatan tavuğun diğer tavuklarla irtibatı kesilmelidir. Yoksa, yanında dolaşan tavukları civcivleri sanır, onların peşinden ayaklanır, yumurtalarını unutur. ayrıca horozların gurk tavukla asla çiftleşmemeleri lazım. Bu olay gurktan soğuma sebeplerindendir.

 22. Cengiz Vardar dedi ki:

  Civcivler için kuluçkaya yem koydum iki gündür yemiyorlar. Su da koydum birazcık acaba uygun mudur?
  ***
  Evet uygundur. Yumurtadan yeni çıkmış civcivlerin yemeden içmeden üç gün hayatta kalabilecekleri söyleniyor. En azından ilk 24 saatte bir şey yemiyorlarsa hiç endişelenmeyin. Anneleri öğretir. Yoksa siz gagalarının ucunu hafifçe suya değdirin böylece su içmeyi öğrenirler. yem yemeleri için birkaç saat sonra aynı şekilde deneyin.

 23. Hasan dedi ki:

  Tavuğum kuluçkaya yattı altına 4 tane yumurta koydum üstünde 10 gün yattı. Sonra yumurtaları kırmış. Sonra kendi bir tane daha yumurtlamış sadece onun üstünde yatıyor. Bugün 14üncü günü hiç kalkmadı. Niye kırdı acaba yumurtaları?
  ***
  Gurk tavuk yumurtlamaz, başka tavuklarınız onun yanına yumurtlamıştır, yumurtalar da bu yüzden kırılmıştır. Kuluçkaya yatan gurk tavuk horozların, diğer tavukların ve farelerin giremeyeceği güvenli bir kümeste kapalı tutulmalıdır.

 24. Apo - Bilecik dedi ki:

  Bu sene gurk olan tavuk seneye de gurk olur mu?
  ***
  Olması doğanın gereğidir. İnsanların müdehalesi tavukların gurk olmalarını zorlaştırıyor.

 25. Mahmut Altın dedi ki:

  Kaç yumurta koymam gerekir? Ben 13 yumurta koydum ama tavuğum biraz küçük çinsten.
  ***
  Cüce cinslerden ise 4 – 5 tane, ligorin gibi ufak yapılı ise 8 tane iyidir. Normallerine 12ye kadar, daha irilerinde duruma göre daha fazla..

 26. Soner dedi ki:

  kuluçkadaki yumurtalardan kaç gün sonra ses gelmeye başlar? Benim 18 gün oldu hala hiç bir ses yok normal mi?
  ***
  İkide birde yumurtalarla uğraşırsanız civciv filan çıkmaz. Tavuğu rahat bırakın yumurtaları dinlemeyin el sürmeyin. Ellerimiz devamlı ince bir yağ salgılıyor. Yumurtalara ne kadar fazla el sürersek o kadar zararlıdır.

 27. İbrahim dedi ki:

  benim 15 tane hint tavuğum var her yıl 13 – 14 tane yumurta koyuyordum altlarına civciv çıkarıyorlardı. Bu yıl 14 tane yumurta bıraktım hepsinin altına 5 ila 6 tane civciv çıkarmışlar hepsi neyden olabilir acaba?
  ***
  12’den fazla yumurta olmamalı. Madem yıllardır uğraşıyorsunuz siz daha iyi bilirsiniz. Eğer yumurta çokluğu sorun çıkarmamışsa, sebep yumurtalarını aldığınız tavukların yaşlı olmalarıdır. Bir daha kuluçka için yumurtalarını alacağınız tavukların ve horozların en az 9 aylık, en fazla 1,5 yaşında genç hayvanlar olmalarına dikkat edin. Bu konularda yazılarım var onları da okuyabilirsiniz.

 28. Taylan dedi ki:

  Geçen sene 15 tane yumurta civcivi aldım (makine civcivi). Bir tane de horozum var. Bir tavuğum gurk oldu. Kümeste yeri vardı fakat 10 gün geçtikten sonra onu ayırdım. Ayırdığım yer beton, yemini suyunu da koydum ayrıca toprak da getiridim eşelensin ve nemlensin diye. Fakat ne yeme dokunuyor ne de suya dokunuyor. Bazen yalandan yatıyormuş diyorlar. Altında 13 yumurta var. Civcivlerin çıkmasına 1-2 gün kaldı çıkar mı acaba?
  ***
  Yememesi içmemesi doğal olabilir karışmayın. Belki siz görmeden su içiyordur. Tavuğunuza kuluçka süresince nemli toprakta eşinmediyse tüylerini ve dolayısıyla yumurtaları nemlendiyse nemsizlikten çok sertleşen kabukları civcivler delemeyebilir çıkamayıp ölebilirler. Ama ortam havası fazla nemli ise tavuk bunu biliyor ve gerek duymuyor olabilir mesela Rize’de hava aşırı nemlidir. istanbul’da da biraz nemli ama kışın çok daha fazla nemli olur. Ortam havası kuru ise siz şimdi ılık suyla ıslattığınız bir beyapın. 19. günde başlamak iyidir.

 29. Hasan dedi ki:

  Tavuk kuluçkaya yattı altına 5 tane yumurta koydum ayrı kümese. Yaklaşık 10 gün yattı sonra yumurtaları kırdı. Bugün nerdeyse 30. günü altında yumurta yok boş yere yatıyor kaldırcam o zaman da kızıyor. Ne yapmalıyım?
  ***
  Bazı tavuklarda gurk hali kronikleşiyor yani kalıcı oluyor sonunda ölüyorlar. Sizinkinin gurk hali geçmesi için en iyi çözüm şudur: Akşam olup uyuduğu zaman kanatlarının arasına iki veya birkaç tane civciv koy. Sabaha kadar beraber uyusunlar. Sabahleyin onları kendi civcivleri sanır. Civcivler hareketlendikçe tavuk da peşlerinden ayrılmaz onlara annelik yapar böylece gurk halinden kurtulur.

 30. Ahmet - Osmaniye dedi ki:

  Hocam benin köy tavuğumun gurk olalı bu gün 21 gün oldu ne ses var ne soluk. Tavuğumun altı toprak yuvası çukur ve samanın üstünde yumurtaları yeri sağlam yani. Yalnız diğer tavuklardan ve kedilerden korumak için yemini suyunu koyuyorum arada bir de kapısını açıyorum bir saat kadar bazen çıkıyor bazen çıkmıyor. Merağım yumurtalar çıkar mı? altında 15 yumurtası var.
  ***
  Siz yumurtalara hiç dokunmayın 24. günü bekleyin. O güne kadar civciv çıkmıyorsa daha fazla beklemeyin yumurtaları atın hazır civciv bulun tavuğa verin. Arada bir çıkıyor bir saat kadar yumurta açıkta kalıyor demisiniz, kış soğuklarında bir saat fazla uzun süre, ilk günlerde belki zararı olmaz ama son günlere yaklaştıkça embriyoları öldürme riski artar.

 31. Melike - İzmir dedi ki:

  Bir tavuğun gurk olması için ayrı bir folluğa ihtiyaç var demiştiniz ya peki ortalama kaç yumurta yapınca gurk olur benim denizli tavuğum?
  ***
  Yumurtadan bir süre kesilir, kış mevsiminin sonuna doğru veya ilkbaharda yeniden başlarsa, yumurtlama yerini kendisi seçmişse, yumurtaları kendisinden başkası görmüyorsa, ortalama yumurta sayısı 10’dur diyebiliriz. Ama hiçbir şey kesin değil. Konu ile ilgili yazılarımı okumalısınız.

 32. Hasancan dedi ki:

  Benim tavuk gurk oldu toprakta sadece son haftada bir kere eşindi. İki günü kaldı.
  ***
  Cevap burada:
  https://tavuk.devletli.com/kisin-gurk

 33. Hasan dedi ki:

  Bir tanıdığın tavuğu gurk olmuş ben yatırmıycam istersen sen al yatır dedi. Cinsini bilmiyorum ama bu ayda gurk olması normal mi? Yumurtalar soğuktan etkilenir mi ya da civcivleri ölür mü yatırayım mı?
  ***
  Biraz sayfaları dolaşsanız her soruya cevap var. » https://tavuk.devletli.com/kisin-gurk

 34. Yagmur - Erzincan dedi ki:

  Gurk olmuş bir tavuk horozla birlikte aynı yerde kalabilir mi?
  ***
  Horoz tavukla çiftleşmek ister sonuçta yumurtalar kırılır. İyi değil. Hem çiftleşmede tavuğa geçen maddeler hormonlara etki eder, tavuk gurktan soğur yumurtaları terk eder.

 35. Salih - Kayseri dedi ki:

  Civcivileri olan tavukla horozun yanyana durmasında bir sakınca var mıdır?
  ***
  Ben horozların civcivlere zarar verdiğini hiç görmedim ama siz ilkin tedbirli olun iyi gözleyin.

 36. Kemal dedi ki:

  Bütün civcivlerin cıkmasına rağmen bizim tavuk 34 gündür oturuyor öleceğini biliyorum hiç dışarı cıkmıyor. Kafesin kapısı da hep acık ama yine de kalkmıyor zorla kaldırıyorum bana saldırıyor ve gidip tekrar oturuyor. Bu tavuk üç yaşını geçiyor belki de o yüzdendir diye düşünüyorum tavuğu yakalıyıp keseyim mi acaba?
  ***
  Müzmin gurk hali. Böyle sorunlara çözüm vardır. Oturduğu yer ızgaralı bir levha olmalı. Altı boş olmalı. Zamanla geçer.

 37. Fırat dedi ki:

  benim tavuk gurk oldu cinsi köy tavuğu. Her sene gurk oluyor. Bu sene 4. oluşu. Altına her zaman 12 yumurta koyuyorum. Hepsinden de cıkıyor. Bu sene 10 tanesinden cıktı. İki tanesi altında kırılımış. Civcivin yarısı oluşmuştu ama tavuk o yumurtayı yedi yavrularının bazılarını da kabul etmiyor yanına yaklaşınca vuruyor ben de alıp evvimde besliyorum.

 38. Abdurrahman - Kütahya dedi ki:

  Kuluçka makinası için internetten bir site buldum. 2 çıkışlı – gazlı termostat. Fiyatı 9.44 tl. 3 çıkışlısı da var. Acaba sitenin linkini (söylediğim termostatın) verebilir miyim? Eğer verebilisem ve beni olup olamayacağı konusunda bilgilendirirseniz çok memnun olurum. Teşekkürler.
  ***
  Bu konuda yardımcı olamayacağım için üzgünüm çünkü ben makine kullanmıyorum, kalite ve fiyatlar hakkında hiçbir bilgim yok.

 39. Mert - İzmir dedi ki:

  Kümesimde bir köy tavuğu ve aynı zamanda bir köy horozu var. Daha geçen senenin yavruları. Tavuğum daha yeni yumurtlamaya başladı. Bahçem küçük ve müsait olmadığı için sürekli kümeslerinde kalıyorlar. Kümesleri kapalı değil telden ve oldukça geniş. Kümeste bir folluk var. Acaba bu tavuk doğadan biraz mahrum bıraklıyor ama yine de gurk olur mu? Cüce cochinlerim var bir tavuk bir horoz. Cochinlerimi pazardan almıştım makine yani. Acaba bunların gurk olma ihtimali var mı? Daha küçükler onlar da bu senenin.
  ***
  Köy tavuğu diyorsunuz da her köyde yetiştirilmiş tavuk köy tavuğu değildir. Gerçek köy tavuğu ise gurk olma ihtimali var. Cüce koşin kesin gurk olur. Olmazsa çok büyük hatalarınız var demektir. Ne kadar genç olursa olsun yumurtlamaya başlamış her tavuk, cinsine göre 6 – 20 arası yumurta yaptıktan sonra gurk olur, bu doğanın gereğidir. İnsanların kötü şartlarda hapis tutup strese sokması ve yumurtaları almaları gurk olmayı engeller, o tavuklar yumurtadan kesilmez, kesilse bile genelde bünye dinlenmek için ara vermiştir gurk olabilmeleri çok zor. Yerleri yeterince genişse ve uyku saatleri şu günlerde aynen serçelerdeki gibi ise özellikle koşin tavuğunuzun kesinlikle gurk olması gerekiyor. Makine civcivi olmaları bir şey değiştirmez.

 40. Mert - İzmir dedi ki:

  Cüce kıvırcık cochinlerimden horoz olanın bir gözü kör. Bir sorun olur mu? Köy tavuğum onları çok kovalıyor ve gagalıyor bir türlü alıştıramadım. Daha yumurtlamaya başlamadılar 5 aylık falanlar. Acaba hırpalandıkları için gurk olmaları gecikebilir mi? Horoz köy tavuğuyla sürekli çiftleşmek istiyor tüyleri falan çirkinleşti hayvana zararı olabilir mi?
  ***
  Tek tavuğa horozun zararı oluyor zaten görüyorsunuz o halde çaresini düüşünün. Kör gözü horozu hiçbir şeyden engellemiyorsa zararı yok. Köy tavukları koşinleri kabul etmiyorsa ayıracaksınız. Hem küçük yerde farklı cinsler beslemek çok yanlış bir şey. O şartlarda koşinler bile gurk olmaz.

 41. Ali Merttürk - Bingöl dedi ki:

  6 gün önce bir tavuğumu gurk yatırdım. Ben kaldırmazsam ne yem yiyor, ne su içiyor, ne de pisliğini yapıyor. Yumurtalara pislemesinden veya da açlık, susuzluktan ölmesinden korkuyorum. Kalkıp 3 adım atacağı yere su ve yem bıraktım ama zorla kaldırmamı bekliyor. Ayrıca bir kaç gün sonra 5 günlüğüne şehir dışında olacam, nasıl bir tedbir almalıyım?
  ***
  Her an gözleriniz tavuğun üstünde mi? 24 saat yerinden hiç kalkmadığını nereden biliyorsunuz? Her tavuk günde en az bir defa kalkar yumurtaları çevirir. Biraz gezinti yapmaya ihtiyaç duyarsa çıkar gezinir. İlk günlerde gezinme ihtiyacı duymaması normal. Siz karışmayın. Hem bir şey yemiyorsa içmiyorsa bir şey olmaz. Gurk hali özel bir hal. Karışmamak lazım. 5 gün boyunca tavuğu yalnız bırakacaksanız artık kendinizce hırsızlara, çoluk çocuğa, diğer hayvanlara karşı tedbir düşünün. Bir şey diyemem.

 42. Ömer - İstanbul dedi ki:

  Hint tavugum kuluçkaya yatalı 2 gün oldu. Altına saman koydum ama samanı altından atıyor ne yapmalıyım? Hint horozum yalnız kaldı diğer köy horozların yanına koyunca hayvanı dövüyolar ne yapmalıyım nasıl alıstırabilirim?
  ***
  Saman zaten kuluçka için sağlıklı bir şey değil. Kuluçkadaki hayvan huylanıyor. Sen olsan sen de huylanırsın.
  Şu yazımda tam bu konuya ışık tutacak şeyler yazmışım orayı sonuna kadar oku:
  https://tavuk.devletli.com/avantajli-kulucka-follugu
  Hint horozunu köy tavukları dövüyor mu? Olabilir. Tavuk deyip geçmeyin. Bu konuda da yazım var bakınız. :)
  https://tavuk.devletli.com/horoz-begenmeyen-tavuklar-ve-ciftlesmede-uyum

 43. Oğuz - İstanbul dedi ki:

  Tavuk kaç yumurta yaptıktan sonra gurk olur?
  ***
  Bu sizin saymanıza göre değil tavuğun sayabilmesine bağlıdır. Eğer follukta yumurtalarının alınmadığını, zamanla biriktiğini görürse gurk olma ihtimali var. Sayı ortalama 5 – 15 arasında değişir.

 44. Ahmet - İstanbul dedi ki:

  Benim tavuk gurk oldu cinsi köy tavuğu bazen baktığımda akşamları 10 gibi kalkıyor ama 10 – 15 dk sonra oturuyor bir sorun olmaz di mi?
  ***
  O saatte karanlık olmuyor mu? Tavuğu ışıklı yerde mi tutuyorsunuz?
  Havanın sıcaklığına göre yumurtaları bir saate yakın bir süre bile terk edebilir hiç bir sakıncası yok. Şimdi havalar çok serin ama 10 – 15 dakikada hiçbir tehlike yok.

 45. Fatih dedi ki:

  Tavukların yaşı en az kaç olursa gurklar?
  ***
  Doğal ortamlarda ilk yumurtaya başladığı zaman. İnsanlarında yanında ise duruma göre, tavuk cinsine göre değişiyor. Gurk olmaya çok yüksek kabiliyeti olmayan orta halli cinsler genelde 2 yaşından itibaren başlarlar.

 46. Ramazan - İstanbul dedi ki:

  Benim hint tavugum kuluçkaya yatta acaba çıkan yavrular birbiriyle ölümüne kavga eder mi yoksa kardeş hintler birbirine bişey yapmaz mı?
  ***
  Kardeş olmaları bir şey değişmez. büyüyünce birbirleriyle çok yakın bulunmaktan fena huylanırlar. Ama Hint cinsleri çok, her cinste aynı değil. Yine de yerleri ne kadar dar ise o kadar birbirlerini rahatsız edecekleri kesin. Geniş alanda, geniş bir bahçede besleyebilirseniz pek sorun olacağını sanmam. Bekleyip göreceksiniz.

 47. Muhammed - Malatya - Akçadağ dedi ki:

  Yazın tavuk almayı düşünüyorum köye gider gitmez altına market ymurtası koysam gürke yatarmı? Bıldırcın gibi yumurta türleri koysam sakıncası olurmu?
  ***
  Marketlerde bakkallarda satılan yumurtalar hem dölsüz olur hem soğutucu yerlerde depolandıktan sonra taıldıkları için döllü olsalar bie döller ölmüş oluyor. Bıldırcın yumurtası hassastır tavuk altında olmaz.

 48. Yunus Emre dedi ki:

  Komşumuzun tavukları oturdu ama bizimkiler oturmuyor ne yapmalıyım? Buğday ve ekmek yediriyorum bazen de vitamin veriyorum.
  ***
  Ekmek tavukları aptallaştırır ve tavuklara pek faydası yoktur. Gurk zamanı esas nisanda başlar acele etmeyin.

 49. Ahmet - İstanbul dedi ki:

  Kuluçkaya yatan tavuk gezmeye çıktıgında horoz atlarsa bir sorun olur mu?
  ***
  Evet olur. Horozu uzak tutun.

 50. Muhammed - Malatya - Akçadağ dedi ki:

  Horoz olmadan tavuk gurka yatar mı civciv çıkarabilir mi?
  ***
  Evet, hatta tavuk arkadaşı bile olmayan, tek beslenen tavukların gurk olma olasılığı daha yüksek. Ama döllü yumurta bulmak lazım.

 51. Arda Özak - Eskişehir dedi ki:

  Tavuklarımın cinsi köy tavuğu (bundan eminim, çünkü deneyimli birisinden aldım). Sizce tavuklarım yumurtalarını aldığımız halde kuluçkaya yatar mı?
  ***
  Konu ile ilgili birkaç yazım var onları okuyun. Yumurtalarını almazsanız gurk olması kesinleşir ama her zaman değil her şartta değil. Özellikle sadece tek yetiştirilen bir tavuk için geçerli. Aslında cinse göre değişir. Yumurtaları alsanız bile kış sonu – yaz ortası arasındaki dönemi gurk olma zamanıdır. Kabiliyeti yüksek cinsten tavuklar bu zaman aralığında gurk olabilir.

 52. Harun - İstanbul dedi ki:

  Benim hint kuluçkaya yattalı 6 gün oldu. 4 tane yumurtasını yemiş. Ben simdi ne yapacağım? Diger yumurtalarını yememesi için ne yapmalıyım? 4 tane yumurta kaldı altında 4 tanesinide yemiş.
  ***
  Belki fare vardır. Gurk tavuk kendi yumurtalarını yemez. Dikkat edin ve yanına diğer tavuklar ve horoz yaklaşmamalı bunu da sağlayın. Tavuklar o follukta yumurtlamak için gurk tavukla itişip kakışır sonunda çeker gider ama didişme yüzünden yumurtalar kırılır.

 53. Özgür - Ordu dedi ki:

  Bende bir tane hint tavuğu var ve benim bildiğim hint tavukları 10 adet yumurtadan sonra gurk olur ama bende ki hint tavuk 13-14 yumurta etti ve hala gurk olmadı sizce nedendir bu?
  ***
  10 yumurta bir kural değil. 20’ye kadar yolu var. Uzun zaman geçtiği halde gurk olamıyorsa, bazı cinslerde, tavuğun diğer tavuklarla aynı ortamda bulunması stres yapar bu da gurk olma hormonunun oluşmasını engeller. Diğer sebep, yumurtalarını almanızdır. Bazen bazı tavuklar bu konuda çok hassas oluyor. Yumurtalar eksiliyor yenilerini yapmalıyım diye yumurtlamaya devam ederler. Tavuğu ayrı bir gurk kümesine alın ve yumurtaları folluğa koyun böylece gurk olması daha mümkündür.

 54. Murat - Ankara dedi ki:

  Cochin süs tavuğu gurk olunca iri tavuk yumurtası koysak bir zararı olur mu? Civcivlerinin normal büyüklükte bir tavuk olmasını istiyorum.
  ***
  Cüce tavuklara büyük yumurta olur ama sayı az olmalı. 3, 4, 5 gibi. Tavuk ne kadar küçük ise o kadar az sayı.

 55. Sinem Aşkıseven - Erzurum dedi ki:

  Bir tavuk bir horoz um var. Tavuk gürk olalı 19 gün oldu. Son günlerde dışarıda 30 – 35 dk duruyor nemli topraklarla oynuyor ve horozla çifleşip tekrar yatıyor. Tavukla çifleşmesi civcivler açsından sakıncalı olur mu? Tavuğumu ahırda besliyorum ahır soğuk olduğu için soba kurdum… Sakıncası yoktur inşallah?
  ***
  Gurk olmuş tavuk için ayrı geniş bir kümes yapılır ve civcivler altı haftalık oluncaya kadar ayrı tutulmaları gerekir. Şimdiye kadar sorun çıkmamışsa mesele yok. Ama bundan sonra dikkat edin gerekeni yapmaya çalışın. Ayrıca kış günü tavuk yumurtaları en fazla 15 dakika soğukta bırakmalı. Sizinki fazla oyalanıyor. Horozun çiftleşmesi gurk tavuğu şaşırtır. İyi değil.

 56. Abdullah dedi ki:

  Tavuğum 3 gün önce gurk oldu ayrı bir kümese koydum. Soğuk fazla girmiyor. Ama tavuğun altındaki yumurtaların ılık olduğunu fark ettim. Acaba civciv çıkar mı? Benim bildiğim sıcak olması gerek.
  ***
  Yumurtalara el sürmek hiç iyi değil. İnsan elinden yumurtalara geçen şey tekrar tekrar tekrarlanırsa içerisi hastalık kapar. Bu şekilde zaten hiçbir şey anlayamazsın. Elin soğukken dokunsan sana çok sıcak gelir. Elin sıcak ise bu sefer yumurtaların ılık olduğunu sanırsın. Bir daha elini sürme tavuğu da rahatsız etme diye tavsiye ederim.

 57. zeynep A dedi ki:

  tavuğum şu an gurk. Yüzü ve ibiği sapsarı olmuş acaba ölecek mi? Yoksa gurkta böyle mi olur?
  ***
  Evet ibik renginin açılması normaldir.

 58. Ali Merttürk - Bingöl dedi ki:

  14 şubatta bir tavuğum gurk oldu, altına 14 tane yumurta koydum, 20 şubatta lambayla kontrol ettim, yalnız bir tanesi boştu onu attım. Diğer bir tavuğuma da 20 şubatta 15 adet yumurta koydum, bugün kontrol ettim; hem ilk tavuğumun 13 yumurtası hem de sonraki tavuğumun 15 yumurtası bugün itibari ile canlı durumdalar. Bir aksilik olmaz da tüm civcivler çıkarsa, tavuklar 13 veya 15 civcivi ısıtıp büyütmeyi becerebilirler mi?
  ***
  Yumurtlamadan önce aldıkları gıda ne kadar çeşitli ve yararlı idiyse o yumurtalardan çıkacak civcivler soğuğa her şeye o kadar dayanıklı olur. Civcivler çıktıktan sonra sizin oralarda havalar çok soğuk giderse geceleri annelerinin altında ısınırlar bir şey olmaz ama gündüz ne olur bilmem. Isıtıcılı geniş bir kümes gerekebilir.

 59. Mehmet - Antalya dedi ki:

  Benim Hint tavuğum var yaklaşık 20 tane yumurta yaptı gurk oldu galiba ama emin değilim. Karın bölgesi tüyleri azaldı, folluktan kalkmıyor, dokununca başındaki tüyleri de kabarıyor. Benim sorum dediğiniz gibi fazla ”gurk gurk” diye ses çıkarmıyor.. beklettiğim de 3 gün.
  ***
  Oturuyorken pek ses çıkarmazlar. Önemli olan inatla oturmasıdır. Tarif ettiğine göre gurk olmuş demektir.

 60. Mehmet - Antalya dedi ki:

  Bu akşam yumurtaları altına koyup tavuğu kümesten başka bir yere aldım ama bu sefer de yatmıyor.
  ***
  Normaldir. Yumurtalarının diğer yerde kaldığını sanıyor. Tavuğu esas alışık olduğu kümese koyun, diğer tavukları horozu başka yere alın.

 61. Berkan - Aydın dedi ki:

  Mesela bir tavuk insana çok bağlı hemen eline gelip bakıyor yanında dolaşıyor. Civcivleri olduğu zaman da aynı davranışı gösterir mi bana veya ne gibi davranış değişikliği olur?
  ***
  Hiçbir şey belli olmaz. Tavuktan tavuğa değişir. Bizimkinde bir değişiklik olmamıştı çünkü hibritti safkan filan değildi. Çoğu karışık melezlelerde de bir değişiklik olmaz. Bazı safkan cinslerde ve onların melezlerinde civcivlerini sahiplerinden bile kıskanma vardır el sürdürmezler gagalarlar.

 62. benim tavuk gurkluyor ibik rengi de açılmış ama göğsündeki tüyler azalmamış. Yumurtlamayı da bıraktı ama oturttuğunuzda geri kalkıyor gurk olmuş mudur ya da daha vakti var mıdır?
  ***
  Bence gurk olmuş. Oturmamasının sebebi diğer tavukları civcivi sanıyor onları yalnız bırakmak istemiyor. Bu iddiama inanmayanlar var ama doğrudur. Bazı tavuklarda olan bir şey. Doğada gurk olan tavuk yumurtalarını önceden kendi gizli yerde biriktirir ve sonra diğerlerinden izini kaybettirir. İnsanların yanında bu mümkün olmayınca dediğim gibi sorunlar sık görülür. Yazılarımın hepsini okumanızı tavsiye ederim. Gurk olan tavuklar daha ilk günde derhal ayrı özel bir kümese alınmalı.

 63. Emre - İstanbul dedi ki:

  Tavuğum kuluçkaya yatmışdı çıkan civcivlerden üç tanesine gece uyurken altında ezdi ve öldü. Sonraki sene birdaha öyle oldu bir aylıktı altında sabah ölüydü.
  ***
  Tavuk civcivleri ezmez. Hastalıktan olabilir fareler öldürüyor olabilir. Düşüncesizce hazırlanmış folluklarda civcivler gece tavuktan ayrı kalıp soğuktan ölebilir.

 64. Adem - İzmir dedi ki:

  Selamlar. Ben Hint tavuğu ve horozu besliyorum. Mahalemizde bir komşumuzun bir tane kırma ama çok kırma bir hint horozu var yanında dört adet beyaz ligorin denen tavuk var. Hani bu tavuk çiftliğinden gelip pazarlarda satılanlardan, gagaları kesik tüyleri kötü olanlardan almıştı ama o tavuklar altı ay geçmeden tüyleri ve gagalarını düzeltiler. Biri gurk oldu komşumuz kendi yumurtalarını koydu altlarına ama öyle bir yavrular çıktı ki yemin ederim hayatımda görmedim bu kadar güzel hint horozu; renk babası ama başka bir alaka yok babasıyla. Nasıl olur bu sizce?
  ***
  Adem Bey, önce önceki cevabım için özür dilerim.
  Biz gagası kesik tavuklardan alıp beslemiştik ama gagalarında yenilenme olmamıştı. Belki fazla yaşlıydılar, belki gaga yenilenmesinde biyolojik olarak bir yaş sınırı vardır, bizimkiler belki o yaşın üzerinde oldukları için gagalarında yenilenme olmamıştır, bilemem. Civcivlerde tüy renginin babanın aynısı olması, eğer tüy rengi karışık çeşitli renklerden değil sabit bir renkten ise basit bir izahı var: Bazı genler özellik bakımından tüy özelliği veya renk özelliği baskındır, yavruda baskın genlerin özelliği görülür. Ama karışık renklilerde aynı renklerin aynı dağılımda görülmesi imkansız. Belki tesadüf olabilir belki de renk dağılımı açısından, genler tüm vücut rengini etkileyecek renk özelliğine sahiptir, belki öyle olmuştur. Bu konuda yeterli araştırmalarım yok (yani renklerle ilgili baskın karakterler hakkında). Kırmızı horoz beyaz tavuk çiftleşmesinde golden comet ve red star hibritlerinin renk dağılımlarını bilirsiniz. Hem anadan hem babadan geçen özellikler karışıktır: Kızlar babanın rengini fazla taşır, oğullar anasının rengini ağırlıklı taşır ama yine de ana baba renkleri karışıktır. Bahsettiğiniz melezin melezi horozda muhakkak çok farklı gen yapılaşmaları mevcuttur, bu durumda civcivlerde aynı özelliğin görülmesi çok şaşırtıcı. Belki horoz hakkında yanılıyor olabilirsiniz. Veya melez olsa bile tüy rengini belirleyen genler sadece atalarındaki safkan bir cinse aittir dolayısıyla civcivlerde o özellik çok ağır basmış olabilir.
  Ayrıca tüm tavukların tek bir tür olduğunu, ayrı cinslerin melezleşmesinden sonra cins farklılıklarının nesilden nesile dönüşümlü olabileceğini, zamanla eski ataların yeniden ortaya çıkabileceğini unutmayalım.

 65. Yusuf - Sakarya dedi ki:

  Selamün aleyküm. Bu benim 18 tavuktan bir tanesi bile gurk olmadı. Endişeleniyorum ya hiçbiri gurk olmazsa? Yoksa endişelenmem daha erken mi?
  ***
  Esas gurk mevsimi nisanda başlar. Bütün uzmanlar gündüz süresi 12 saatin üzerine çıktıktan sonra diyor. Yani şimdi gündüzler 12 saatin biraz altında. 21 martta gece gündüz 12’şer saat eşit olacak. Sonra yavaş yavaş gündüz süresi 12 saatin üstüne çıkmaya başlar. Sen nisan mayıs aylarını bekle.

 66. Nihat - İstanbul dedi ki:

  Benim tavuk gurk oldu 16 günde kalktı horozla çiftleşip geri oturdu. 18 günde yine kalktı harozla yine çiftleşti ama bu seferde hiç oturmuyor yumurtalar soğuyuca attım gitti niye böle yaptı?
  ***
  Yazdıklarımı okusanız, birçok yerde gurk tavuğun diğerlerinden ayrı bir kümeste tutulması gerektiğini yazmıştım. Bu çok önemli.

 67. Ferhat - Rize dedi ki:

  Tavukların gurk olmaları için bazı yemler varmış bu doğru mu? Varsa bu yemleri vermenin bir zararı var mıdır acaba?
  ***
  Bu soru çok sık soruluyor. Kısa kısa cevaplar vermişimdir ama bu sefer ciddi bir yazı oluşturmak gerekli oldu.
  Tıklayın okuyun:
  https://tavuk.devletli.com/tavuklarin-gurk-olmalarini-saglayan-yem-ve-yiyecekler

 68. Cevat dedi ki:

  Selamun aleykum. Hint horozlarının saf olup olmadığı nasıl anlaşılır?
  2. Benim hint tavuğum gurk oldu altına 13 yumurta koydum bana çok koydun dediler. Bir akrabam var o da Hint besliyor çok mu koydum dedim yok dedi ben 20 tane koyuyorum dedi. Acaba sorun olur mu?
  ***
  Hint horozunun safkan olmaları sizin için neden önemli? Horoz dövüştürmeyle uğraşıyorsanız bunun her açıdan haram ve lanetlenmiş bir iş olduğunu bilmenizi isterim. Sorunuza “selamun aleykum” ile başlamışsınız, o halde dindarsınız ve bu uyarımı dikkate alırsınız diye düşünüyorum.
  Horoz dövüşünün islam dinimizdeki hükmünü şu yazımın son kısmından okuyabilirsiniz:
  https://tavuk.devletli.com/horoz-dovusturmek-nicin-suc

  1. Cevap: Gerçek Hint Asil cinslerinde göz rengi gençken mavi ve yeşil tonlarında, olgunlaştığında inci beyaz olur. Göz rengi safkan olmayı gösteren en önemli püf noktasıır.

  2. Cevap: 20 yumurta Hintler için çok ama her Hint aynı cüssede olmuyor, bir de folluk çok önemlidir. Kuluçkadaki yumurta sayısı ve folluk arasındaki ilişki hakkında da şu yazımı okuyun:
  https://tavuk.devletli.com/avantajli-kulucka-follugu

 69. Muhammed - İstanbul dedi ki:

  Her tavuk gurka yatar mı?
  ***
  Evet ama insanların yanında her tavuk değil.
  » https://tavuk.devletli.com/tag/dogal
  Bu linke tıklayıp listesini gördüğünüz yazılardan istediğinizi veya hepsini okumalı bilginizi arttırmalısınız.

 70. Mustafa Aydın - Afyon dedi ki:

  Benim tavuklarım makina tavuğu ben kendim makinada cıkardım ama asıl sorun bunlar buyudukten sonra birbirlerinin tüylerini yiyorlar. Acaba neden?
  ***
  Karınlarının doyması iyi beslendikleri anlamına gelmez. Gıdasız kalmışlar.
  İlgili bilgileri şu yazılarımdan okuyun.
  1- https://tavuk.devletli.com/yumurtalarini-yemeleri
  2- https://tavuk.devletli.com/tavuklara-civcivlere-ne-yedirmeli

 71. Berkan - Aydın dedi ki:

  Benim tavukları iyice tanımanı ve ona göre bana soru sormanı istiyorum. Benimkiler hala gurk olmadı.
  ***
  En yukarda iletişim linki var oradan email yazabilirsin tavuklarının fotoğraflarını gönderebilirsin.

 72. Mehmet - Antalya dedi ki:

  Benim civcilerim yumurtadan çıktıktan bir hafta sonra tavuğum çok dikkatsiz davranıyordu ve ayağını kırmış ne yapmam gerekir bir akıl verin.
  ***
  Tavuğun ayağı kırılmışsa zor. Kuşlarla ilgilenen bir veterinere götürmelisiniz. Civcivin ayağı kırılmışsa bir çubukla bağlayın belki işe yarayabilir. Başka ne yapılır bilmiyorum.

 73. Emre - Marmara dedi ki:

  Benim 19 tavuğum 2 horozum var bunlar aynı bi kümeste yaşıyor bunlara büyük bir kümes yaptım ve önüne tel çektim oraya güneş vuruyor ve bunların 3 adet yumurtlama yeri var. İkisini yüksek zıplaya bildikleri yere yaptım tekini aşağıya köşeye yaptım ama bunlar hala gurk olmadı. Bazıları ufak cins bazıları büyük herkesin tavukları gurk oldu benim iler olmadı…
  ***
  Karışık çok sayda hayvan devamlı kümeste kapalı olunca stres yoüksek olur bunların gurk olmalarını beklemeyin.

 74. Harun - Amasya dedi ki:

  Tavuğum gürk gürk diye ses çıkartıyor, horozu görünce kanatlarını açıyor yani aynı gürk tavuk gibi davranıyor ama kuluçkaya yatmıyor..
  ***
  Şu yazımı okuyup ona göre tavuğun kendisini emniyette hissedeceği bir yer oluşturmalısınız:
  https://tavuk.devletli.com/gurk-kumes

 75. Hasan - Van dedi ki:

  Tavuğum geçen sene gurk oldu. Dört civcivini büyüttük. Bu sene ise gurk olmadı. Sizce bu normal mi?
  ***
  Normal demek bir gurupta en sık görülen şeydir. Bu açıdan bakarsak gayet normaldir. Siz doğal mıdır demek istedi iseniz, doğal değildir. Doğada tavuklar için birkaç yumurta yumurtlayıp peşinden gurk olmak normaldir. Devamlı yumurtlamak normal değildir.

 76. Berkay dedi ki:

  ***
  Berkay, yüzlerce soru var. Lütfen sorularını Türkçe yazı kurallarına uygun yaz. Yüzlerce soruların içinden böyle bozuk yazılanları okuyamıyorum siliyorum. Bazı soruları kendim düzeltiyorum ama her zaman vaktim olmuyor. Ayrıca soru hangi konu ile ilgili ise o sayfada olmalı. Rasgele sayfalara her aklına geleni yazmamalısın.

 77. Emre - Marmara, Saraylar dedi ki:

  Hayır ama ben bunların kümesinin önüne tel çektim ve sabah erkenden kalkıp geziyorlar toprak da var. Üç yumurtlama yerleri var ama hala gurk olmadılar. Acaba horozlardan mı kaynaklanıyor?
  ***
  Tavuklarınız çok. Üç metrekareye bir tavuk düşecek şekilde geniş alan yoksa, cinse de bağlı olarak gurk olamama sorunu olabilir. Bazı cinsler strese hiç gelemez. Fazlaca açıklı ve özgürlük isterler. Horozlarla fazla sıklıkta çiftleşmek de sorun olabiliyor ama sizinkilerin içinden en azından birisinin gurk olmaları gerekirdi. O halde cinsleri uygun değil. Yine de her an birisi olabilir, bekleyin.

 78. Emre – Marmara, Saraylar dedi ki:

  Size bir sorum daha olacak. Benim hani 19 tavuğum 2 horozum var ya bunların yani tavukların arasından bazılarının karın tarafındaki tüyler hep azaldı ibikleri pembeleşti ve karın taraflarını elliyorum sımsıcak. Ben bunlara sabah bir yoğurt kovası yem veriyorum yemleri hiç yemiyorlar. Acaba kuluçkaya yatacaklar mı? Ben bunlar kuluçkaya yatar diye gezme yerlerine hep toprak doldurdum ve üç tane yumurtlama yeri yaptım. Bunlar hep gak gak gak diye bağırıyorlar yumurtluyolar ama hala kuluçkaya yatmadılar. Yem de yemiyorlar, tüyleri de azaldı ama tık yok neden acaba?
  ***
  Gurk olan tavuk yumurtadan kesilir ve devamlı oturur. Esas alamet budur. Sizinkilerde bazı alametler var tamam ama yumurtadan kesilmemeleri gurk olmadıklarını gösterir. O alametler besin yetersizliğinden de olabilir. Bu konudaki yazılarımı okumalısınız. Çok yem vermek demek iyi beslemek demek değildir.

 79. Sami - Hatay, Antakya dedi ki:

  Ördek yumurtasından kaç günde civciv çıkar? Tavuğun altında da çıkar mı?
  ***
  28 günde çıkar. Tavuğun altında da olur.

 80. Emre Manisa - Alaşehir dedi ki:

  Benim bu sene tavukları 3. gurka yatırışım. Biri 2. gurkunu yatıyor. Digeri daha ilk gurk oluşu çünkü daha 1 yaşına bile girmedi yaklaşık 10 aylık olacak. Bu tavuk et tavuğu civcivken almısdım et tavuğu cıktı. Altına 7 yumurta attım bir gün sonra yumurtalar kırılmamıs ama sarı renge boyanmıs sarısımı üstüne cıkmıs anlayamadım çatlattımı kırdımı diye baktım kırık yok yumurtanın sarıya boyanması yumurtadan civciv cıkmayacagı anlamına gelirmi acaba bunu ogrenmek istiyorum. Bosuna yatırmıyayım 21 gün..
  ***
  Yumurtalara o sarı renk macun gibi vernik gibi bulaşık ise, yani yumurtanın gözeneklerinin kapatmış bir tabaka halinde ise daha yolun başında iken temiz yumurtlalarla değiştirmeniz iyi olur. Başka bir şey diyemeyeceğim.

 81. Emre - Manisa, Alaşehir dedi ki:

  Sizce o sarılık nerden olmus olabilir? Yumurtanın sarısı mıdır? O nasıl olusmustur? Öyle merak ettim de.. O sarılık yumurtanın üzerinde kurumus bir tabaka gibi..
  ***
  Olsa olsa yumurta sarısıdır. Yumurtalara başka bir kırılan yumurtadan bulaşmış olması gerekiyor. Ya sen tavuğun altına koyduğun yumurtaların sayısını unttun ya da tavuk bir yumurta daha yumurtladı ve o ya da diğer bir yumurta kırıldı sayı yine ilki gibi oldu.

 82. Berkan - Aydın dedi ki:

  Ali abi bu sayfada kuluçkaya kabiliyetli tavuklardan şeçmeli başlığının altında şu yazıyo; yumurtlama dönemi birkaç haftada biten tavuklardan şeçmeli en iyisi eti için yetiştirilenler. demişsin. etlik tavuklarının yumurta dönemi 1 kaç haftada bitip gurkmu oluyorlar?
  ***
  Gurk olmaları gerekir ama insanların stres verici şartları gurk olmalarını engeller. Normalde bunların her yumurtadan kesilmelerinde gurk olmaları daha kolaydır. Özellikle mart – temmuz arasında.

 83. Yağmur - İstanbul dedi ki:

  Tavugumun kümeste 10 adet yumurtası birikti. Yumurtlaması bitince yumurtalara ilgi duyup gurk olması için yumurtaları almıyorum. Ama bir taraftan da yumurtalar sıcaktan bozulur diye korkuyorum. Acaba yumurtaları alsam da birtanemi yumurta bıraksam, yoksa aynı şekilde almasam mı?
  ***
  Bu usulle tavukların gurk olmaları Hint, Koşin, Silkie (habeş), cüce süs tavukları ve bazı etlik cinslerde mümkündür. Diğerlerinde denemeyin. Olursa olur olmazsa yapacak bir şey yok.

 84. Yağmur - İstanbul dedi ki:

  Yumurtaları alın mı diyorsunuz?
  ***
  İhtiyacınız varsa alın tabi. Tavuk gurk olmayacaksa yumurtalar ziyan olmasın. Alçıdan yapılmış yumurtalar koyabilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. En kolayı içi boşaltılmış yumurtaların içine alçı doldurmaktır.

 85. Hakan - Samsun dedi ki:

  21. gününde yumartamdan bir civciv çıktı. Diğer 12 yumurta bekliyor. Çıkan civciv diğer yumurtlar arasında ezilme riski var mı ne yapabilirim?
  Civcive bir şey olmaz ama yumurtaları birkaç gün arayla koymuşsanız bu iyi değil. bu durumda ilk civcivleri alıp kutuda besleyeceksiniz. Tüm civcivler çıkınca gece uyurken tavuğun kanatlarının arasına iade edeceksiniz.

 86. fb dedi ki:

  Tavuğum gurkluyor ama yatmıyor. Tavuğumun yatması için ne yapmalıyım?
  **
  Çevresinde başka tavuklar varsa bazen böyle oluyor. Şu yazımı okumalı ve gereğini yapmalısınız:
  https://tavuk.devletli.com/gurk-kumes

 87. Emre - Marmara, Saraylar dedi ki:

  Yukarda yazdığınız gibi bunlara ne kadar yem yada ot verebilirim ben sadece buğday veriyorum ot filan vermem lazım mı?
  ***
  Peki niçin diğer sayfalara bakmıyorsunuz? Her soruya cevap var.. yeter ki sayfaları dolaşıp okuyun.
  Besleme hakkında bir örnek yazım şudur:
  https://tavuk.devletli.com/tavuklara-civcivlere-ne-yedirmeli

 88. Emre – Marmara, Saraylar dedi ki:

  ***
  Bundan sonra lütfen sorularınızı ilgili konuların altına yazın. Her konuda yazım var ama kimse okumuyor ve bir sayfadan ayrılmayarak soru soruyorlar. Son sorunuzun cevabına gelince: İki yaşını geçmişlerce cinse bağlı olarak normaldir denebilir. Sayfaları dolaşıp neler yazmışım okursanız bütün bu meseleler hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

 89. Cemre - İstanbul dedi ki:

  Tavuklar kaç yaşında kuluçkaya yatar? Kaç yaşında olduğu nerden anlaşılır acaba?
  ***
  Doğaya göre, ilk yumurtaya başladıkları zaman beş on yumurtadan sonra gurk olmaları gerekiyor ama insanların yanında pek mümkün değil. İkinci sorun hakkında yazım vardı. Anlamak çok zor.

 90. ahmet 2 - Adana dedi ki:

  ***
  Ahmet bey, tavukların yaşının farklı hesaplandığını düşünüyorsanız benim bu konuda hiçbir bilgim yok. Diğer sorunuza gelince, önemli değil, hiç olmasa da olur. Bir tane olması yeterlidir. Ayrıca lütfen büyük harflerle yazmayın.

 91. Ahmet 2 - Adana dedi ki:

  Yumurtaların diğerlerini alıp birtanesini bırakıyorum belki gurk olurlar diye……
  ***
  Tavuklarınız elverişli cinsten değilse ne yaparsanız yapın gurk olmalarının hiçbir garantisi yok. Bu konuda birçok yazılarım var, onları dikkatle okumanızı tavsiye ederim.

 92. Nihat - İstanbul dedi ki:

  Benim tavuk qurkluyor ama oturmuyor ben tutup oturturuyorum. En fazla 10 saniye oturup kalkıyor. 1-2 haftadır yumurtlamıyor. Cinsi: denizli tavuğu
  ***
  Hem yumurtadan kesilmiş hem devamlı gurk diye sesler çıkarıyorsa kuluçkaya yatması gerekir. Anlaşılan yer fazla stres verici. Gerçi gurk olan tavuklar yer değiştirdiğinde bile oturmaya devam eder ama bazı tavuklar öyle değil. Yapacak bir şey yok. Çocukların tavuklarla samimi olması, çevrede kedi köpek olması, horoz ve başka tavuklar olması bazı tavuklarda kötü etki eder, gurk olsalar bile oturmazlar.

 93. Emre -Sivas dedi ki:

  Tavuğum gürk oldu bu 18 -19 gündür yatıyor ayrı bir kümeste 2 -3 gün içinde civcivlerin cıkması lazım ama şöyle şikayetim var tavuğun altına 10 tane yumurta koydum zaten diğer tavuklardan ayrı bir kümesdeydi ama 10 yumurtadan 2 -3 günde bir bazen haftada bir 1 tane yumurta kayboluyor…
  ***
  Fareler alıyordur. Bu çok yaygın bir şey.

 94. Ahmet 2 - Adana dedi ki:

  Ben 45 yaşındayım… … …
  ***
  Ahmet bey veya filan kardeş; son sorunuzu sildiğim için kusura bakmayın. Cevap olarak derim ki makine civcivlerinden olan tavuklar da gurk olabilir ama cinsi önemlidir. Bu iki oldu yaşınızı belirtiyorsunuz. 45 yaşında olduğunuzu nereden bileyim? Hem 45 yaşında olmanız hiçbir ayrıcalık sağlamaz.
  Bildiklerimi burada ve diğer sayfalarda yazdım. Eğer tavuk yetiştirme amacınız varsa ben bu sitede kaç yüz sayfa yazmışsam hepsini dikkatle okumanız hatta ezberlemeniz lazım. Biri okumadan hareket etti, güya bir yıldır sitemi takip ediyormuş, sonra tavukları ölünce anlaşıldı ki benim çoktandır önemle verdiğim bilgilerden hiç haberi yok.

 95. Şerif - Uşak dedi ki:

  Benim tavuğum iki gündür yumurtaların üstünden kalkmıyor galiba gurk oldu. Diğer tavuklardan ayırdım. Altında birkaçtane yumurta bıraktım ve diğer yumurtaları aldım. Yumurtlamadığından emin olmak için aldım yumurtaları. Bu aldığım yumurtaları birkaç gün sonra tekrar koysam civci çıkma ihtimalleri var mıdır acaba?
  ***
  İki gün embriyo gelişim olduktan sonra yumurtaları soğuk yere almakta sonuç ne olur bilmiyorum.

 96. Ahmet 2 - Adana dedi ki:

  Peki sağolun ama ben bunların hangi cins olduğunu nerden bilebilirim?
  ***
  Bilemezsiniz.

 97. Karadayı - İstanbul dedi ki:

  Brahma cinsi tavuğum şu anda follukta civcivleri eğer varsa 3-5 güne kadar çıkarlar. Folluğunu diğer tavuk ve horozlardan ayırdım. Onları aldığım sahipleri kutuda değil annelerinin yanında beslememi söyledi. Kümesimin ön tarafı açık soğuktan bir şey olur mu endişesi içindeyim. Acaba bir kutuda bir hafta kadar baktıktan sonra annelerinin yanına mı koyayım? Yazılardan takipettiğim kadarıyla 1-2 gün şekerli su vermemizi söylüyorlar ne dersininiz? Vitaform eczanelerde var mıdır? cp yemin yumurta civciv yemini ilk onbeşgün vermemi söylediler. Bu sorularıma cevap alabilirmiyim?
  ***
  Ana tavuktan civcivler ayrılmamalı. Ayrıca annelerinin yanında hele bu mevsimde serinden hiç zarar görmezler. Şekerli su gereksiz. Bunu makine civcivciliği yapanlar tavsiye ediyor. aşı dışında hiçbir vitamin ve özel yem tavsiye etmem. Nerede satılır bilmiyorum. Civciv yemi olarak sadece “sade civciv yemi” verin. Diğerleri kimyasallıdır ve kimyasallı yemlerle beslenen tavukların etleri, yumurtaları insan sağlığına çok büyük zararlar veriyor.

 98. Şerif - Uşak dedi ki:

  Ben bügün tavuğumun altına yumurtaları koydum.13 adet. Tavuk büyük küy tavuklarından. Bütün yumurtaları özenle altı koydu tavuk. Acaba yumurtaları fazla mı koydum ben yoksa iyi mi?
  ***
  Tavuk iri yapılı ise sorun yok. 13 de olur 15 de olur. Ama normal tavuklara en fazla 11 tavsiye ederim.

 99. Ceyda - Bursa dedi ki:

  Benim 20 tavuğum 2 horozum var. Ben tavuklarımı hala kuluçkaya yatıramadım. 2010 yılında almıştım. Yumurtluyolar ama hala kuluçkaya yatmadılar yatırabilir miyim sizce?
  ***
  Siz yatıramazsınız. Kendilerinde gurk olma içgüdüsünün oyanması lazım. Bu da hiç belli olmaz. Kaç sayfa yazmışsam bütün yazılarımıı okuyun.

 100. Ceylan - Elazığ dedi ki:

  Benim güzel bir tavuğum var geçen yıl tavuğum gurk oldu ve 11 tane civciv çıkardı. Geçen yıl mayısta civcivleri vardı ama bu yıl olmadı. Acaba gurk olması için ne yapabiliriz?
  ***
  İy de bu sayfamın konusunu soruyorsunuz. Yazılarımı okumuyorsunuz galiba. :(

 101. Ceyda - Bursa dedi ki:

  Tavuklarımın iç güdüsünün uyanması için neler yapmalıyımki kuluçkaya yatsınlar?
  ***
  Güzel bir soru. O halde yazılarımı dikkatle okuyun.

 102. Adnan Yıldız dedi ki:

  Benim 4 tane tavuk 2 tane de horozum var hepsi makine civcivi gurk olurlar mı?
  ***
  Olabilirler, ama horoz sayısı çok fazla. 10 tavuk için “bir” horoz yeter de artar bile. Sizde iki tavuk başına bir haroz düşüyor. Çok çiftleşme gurk olmayı önler.

 103. Ceyda - Bursa dedi ki:

  18 tavuk var bunların 2 yumurtlama yeri var hepsi aynı yere yumurtluyolar. Bunların ayrı yere yumurtlamaları için kaç yumurtlama yeri olması lazım?
  ***
  Her dört tavuğa bir folluk düşüecek şekilde düşünün. Folluklar aynı yerde, yan yanan olmalı.

 104. Emirhan - Adana dedi ki:

  ***
  Bilmiyorum. Belki hiç olmazlar.

 105. Halil - Şanlıurfa dedi ki:

  … Kırılan yumurta digerlerine de buşalmıştı. Ben de ılık sudan hafifce yıkadım ve tekrar tavugun altına koydum. Bir zarar görmüş müdür cılk olmuş mudur?
  ***
  Folluk çok temize genelde bir zararı olmaz.

 106. Yasin - Malatya dedi ki:

  Benim 2 tavuğumda gurkda 21 gününü doldurdu 13 yumurtadan sadece 2 tane çıktı. 1 nesi cılk diğer yumurtalar çıvciv oluşmuş ama yumurtadan çıkamamış. Çok üzüldüm. sizin yazılarınızı okuduktan sonra gurk olan tavuğu ayırdım. etrafını temizledim baya uğraştım ama bu tavukda cıvciv vermedi. yukarda bir kişiye köpekden dolayı demişsiniz bizimde kümesin yanında köpek barınağı var ondan belki olabilir. artık civciv alıp altına koymayı düşünüyorum. tavuk kabul edermi? Civciv fabrika civcivi olsa olur mu? Ttanesi 3 tl normal fiyat mı?
  ***
  Tavuk o civcivleri kabul eder. 3 lira fazla pahalı. Bir civciv en fazla 1 lira eder. Hadi 1 buçuk olsun. veya iki. Ama üç lira kazık fiyat.

 107. Yasin – Malatya dedi ki:

  Civcivleri nasıl koymalıyım gece falan mı yoksa gündüz koysam olur mu?
  ***
  Aslında farketmez. Gece kanatlarının arasına koymak daha iyi denilir.

 108. Furkan dedi ki:

  10 -15 gün yumurtaların üzerinden hiç kalkmadı sonra bitlendi düzeldi tekrar aynı şekilde yatıyor. Ne yapmalıyın yine bitlenicek gibi yine?
  ***
  Bit fazlaysa öldürebilir dikkat edin. Şu yazımı baştan sona dikkatle okuyun:
  https://tavuk.devletli.com/toprak-banyosu

 109. Rafet - Adana dedi ki:

  Benim 18 tavuğum var 2 de horozum var ama ben tavuklarıma bir kümes yaptım kocaman önüne bir tel çektim baya bi gezecekleri yer var. Yazdıklarınızı okudum toprak attım yuvalarına 2 tane yumurtlama yeri var. Hala tavuklarım gurk olmadı acaba yumurtlama yerleri az diye mi gurk olmuyor? Hem de ben bunlara hergün ot veriyorum değişik değişik. Yumurtlama yeri az diye mi yoksa başka bir nedenle mi gurk olmuyorlar?ana detaylı bi şekilde anlatırsanız çok sevinirim komşularımın tavuklarını 10 12 tane civcivleri oldu ama benim olmuyor anlatırsanız sevinirim.
  ***
  Detaylı bilgi istiyorsanız bütün yazılarımı okumalısınız. Yumurta tavukları aşırı özgür bir hayat sürmedikçe gurk olmaz. Diğerleri cinsine göre değişir. 18 tavuğa iki folluk çok az. En azından üç tavuğa bir folluk düşmesi gerekiyor. Horoz sayısı normal. Daha fazla olmamalı.

 110. Yalcın - İsparta dedi ki:

  Tavukların yumurtaların buzdolapta bekletilmesinde sorun olmaz cünkü benim tavuğum kuluckaya oturmuştu veyumurta yoktu onun icin dolaptan aldım ve hic birşey olmadı.
  ***
  Hayır yanlışınız var. Muhakkak buzdolabınız fazla soğuk olmuyordur ve de sizin yumurtalar buzdolabında fazla süreli bekletilmemiştir. Mesela 3 – 4 derece soğukta yumurtalar iki gün kadar dayanabilir. daha soğukta 24 saatten fazla dayanması pek mümkün değildir.

 111. Rafet - Adana dedi ki:

  Benim tavuklarımın yumurtlama yeri aynı yerde deyil biri kümeste diyeri ise dışarda gezindikleri yerde böyle iyi mi yoksa hepsini yan yana mı yapayım?
  ***
  En çok nereyi tercih ediyorlarsa hepsini orada yanyana yapsanız daha iyi olur.

 112. Rafet - Adana dedi ki:

  Eskiden tavuklarımın yanına çok gidiyordum hepsi bana öyle bi alıştı.. ama artık sadece yem ve su bir de ot filan vermek için gidiyorum acaba bunun gurk olmalarında zararı olur mu?
  Hayır bununla ilgisi yok. Cinsleri uygun değildir herhalde.

 113. Gizem Aşkın dedi ki:

  Tavuğumun bir tanesini gurk yatırsam bu ay yatarlar mı yatmaları için ne yapabilirim?
  ***
  Sadece bütün yazılarımı iyice okumanız gerekiyor.

 114. Şerif - Uşak dedi ki:

  Benim tavuğum gurk olalı tam beş gün oldu, bugün bakmak için yanına gittim yumurtanın birisi dışarıya düşmüş, dün baktığımda normaldi herşey, yumurta baya soğuktu altına tekrar koydum. Bir tanesi de kırılmış. Bütün yumurtaları aldım altına kuru bir bez koyup tekrar koydum yumurtaları. Benim size soracağım tekrar koyduğum yumurtanın çıkma ihtimali var mı, bir de yumurtaları alıp tekrar koymamda bir sakınca var mı?
  ***
  İlk hafta içinde yumurtaların 24 saati geçmeyecek derecede soğumasında tehlike yok ama en faz bir defa olmalı. Dikkatli olun.

 115. Nuh - Gümüşhane dedi ki:

  İki tavuğum var bunlardan biri kahverengi diğeri beyaz yumurtluyor gurk olması için yumurtaları almayacam fakat ikisi de aynı yere yumurtluyor yani farklı renkte yumurtalar beyaz yumurtaları alıp kahverenği yumurtalar kalsın mı? Yoksa farketmez mi?
  ***
  İki tavuk aynı yere yumurtluyorsa pek bir şey farketmez. Yumurtaları alsanız daha iyi olur. Gurk olması zor olan cinsten iseler ne yaparsanız yalın sonuç hiçbir şekilde garanti değildir.

 116. Ömer - Burdur dedi ki:

  Benim makinedeki yumurtalardan civciv kac günde cikar?
  ***
  Bunu bilmeden mi makine kullanıyorsunuz? Şaşırdım.

 117. Rafet - Adana dedi ki:

  Benim tavuklarım hiç kuluçkaya yatmıyorlar ya nasıl yatıracağım aili bey komşuların 12 14 civcivleri oldu yav bi görseniz çok tatlılar bende isterim yatsınlar ama yatmıyolar bütün herkes diyor ki seninkiler yatmaz onlar geçen senenin tavuğu değil o yüzden yatmazlar diyorlar.
  ***
  Hiçbir şey bildikleri yok. Cins ile ilgili. yaşam şartları ile ilgili. Siz yazılarımı okuyun, neler gerekiyor görürsünüz. Gurk olmaya elverişli olmayan tavuklar ancak çok özgür yaşarlarsa ve horoz baskısı olmazsa gurk olabiliyor. Etlik tavukların ve köy tavuklarının gurk olmaları daha kolay. Şu cinsler ise gurk olmaya çok daha ehildir: En başta Koşin, sonra Hint, Habeş ve paçalı cüce tavuklar (hele yumurtaları almazsanız kesin gurk olurlar).

 118. Fikret - Bursa dedi ki:

  Bugün tavuklara bakmaya giderken gurk tavuklarım vardı folluk dışında yumurta kabuğu gördüm kırılmıştı kendilerimi atmıştır fare gibi şeyler giremez sayımı fazla geldi yoksa kendilerimi yanlışlıkla çevirirken kırmıştır birde yumurtaların üstüne yumurta sarısı dökülmüş diğer yumurtalar zarar görürmü?
  ***
  Tavukların altına elli tane yumurta koyarsanız böyle olur. Normal tavuklara en fazla 11, ligorin gibi ufak yapılılara en fazla 7, beş kilo gibi çok iri tavuklara 15 kadar yumurta düşünmelisiniz.

 119. Fikret - Bursa dedi ki:

  Tavukların altında 50 60 yumurta yok o kadar da aç gözlü değiliz ikisinin altında 8 tane yumurta var ayrı yatıyorlar. Yani 50 60 tane yumurta koymayız rahat olun 25 yıldır tavuk bakan babannem yatırdı onları gurk :) O da ilk kez böyle durumla karşılaştığı için size sorayım dedim.
  ***
  50 yumurta dememle gereğinden fazla yumurta koymayı kastetmiştim. Neyse, şimdi madem sorunun kaynağını babanneniz bile anlamamışsa peki ben nereden anlayacağım? Muhtemelen diğer tavuklar veya fareler yüzünden öyle olmuştur. Babannenizin bilgi ve tecrübesi benim tecrübelerimden ve bilgimden daha fazladır. Bildiği her şeyi sorun öğrenin hatta bir deftere yazın. Eskiden bizim bir komşunun yaşlı bir annesi vardı. Rahmetlinin tavuklar hakkında bilmediği şey yoktu. Şimdi aklım olsaydı ona her şeyi sorardım deftere yazardım. Şunu bilin ki bizim yaşlılarımızın tecrübeleri çok değerli bilgilerdir. Batılı uzmanların verdikleri bilgiler aşırı tedbirlerle dolu ve pek doğal değil.

 120. Ömer - Burdur dedi ki:

  makineyi daha yeni aldim. herkes diyor ki 13 günde yumurtadan cikiyorlar. Yani sormak istedigim 13 günde mi yoksa normal 21 günde mi?
  ***
  Kafadan sallamışlar. Duruma göre 19 ila 22 gün arasında değişir.

 121. Fikret - Bursa dedi ki:

  Tavuklar kuluçkada yatarken bazı kişiler güneşe tutuyorlar bu nedendir yumurtayı sallıyorlar bozukmu sağlam diye ama yumurta bozuk değilse sallayınca bozulmaz mı? Bir de yumurtanın üst kısmı sivri olursa horoz normalse tavuk diyorlar ben dedim öyle şey olamaz ama oldu diyorlar. İddaya girdik ben dedim şans olmuştur öyle çıkmıştır dedim sizin bilginiz varsa yazarsanız sevinirim…
  ***
  Millet iyice sapıtmış. Bütün bu şeyler çok çok yanlış. Gurk tavuğun yumurtalarına kesinlikle el sürülmez her şeyden önce bunu bilin. Ancak çok zorunlu durumlarda yumurtaları tutabilirsiniz. Sallamak, kulağa götürüp dinlemek gibi şeyler ancak içerdeki civciv embriyosunu öldürür başka hiçbir işe yaramaz. Diğer meseleye gelince, o da yanlış sen haklısın.

 122. Halis - Ankara dedi ki:

  Benim tavuğum gürk yatalı 11 gün oldu ama ilk zaman yerini değiştirdim bir şey olur mu?
  ***
  Bazı tavuklar yer değişikliğinde “yumurtalarım eski yerinde kaldı” diye büyük bir endişeye kapılıyor eski yerine dönmek için her şeyi yapıyor. Onun için kuluçka süresi içinde yer değiştirmek hiç iyi değil. Ama eğer sizinki normal bir şekilde yeni yerinde kuluçkaya devam ediyorsa hiçbir sorun yoktur.

 123. Emre Manisa - Alaşehir dedi ki:

  Benim et tavugum gurkdu 14. gününde yani dün sabah bakmaya cıktıgımda yerde ölü olarak buldum. Çok üzüldüm acaba neden ölmüş olabilir? Bir gün onceden rengi hiç kalmadı kafasında. Pembe oldu kırmızılık hiç yok kan gitmiyor mu ne beyine valla anlamadım sıcaklıga mı dayanamadı aclıga mı susuzluga mı yoksa bitten mi öldü acaba ama önünde yem ve su her zaman vardı yaklasık 10 kilo vardır ve 1 yasına ağustosda girecekdi.
  ***
  Bitten miydi, tüylerinin arasına bakıp anlayabilmek çok kolay. 10 kilo ise dünyada 10 kiloya varabilen bir tavuk cinsi yok. Sizinki 10 kilo ise o zaten ölmüş demektir. O kadar kilolarla çoktan ölmesi gerekirdi. Tavuklarınızı uygun olmayan şartlarda beslememelisiniz. Biz de etlik tavuk beslemişizdir (hibrit etliklerden cornish rock) ama yumurta tavuklarının peşinden ayrılmayarak bütün gün özgürce her yeri dolaşırlardı sonuçta aşırı kilolanmıyorlardı. Biz önlerine hazır yem koymazdık. kendileri dolaşıp çevreden ot böcek filan bulup yerlerdi. Toprakta gömülüp debelenmeyi severlerdi. Biz sadece sabah öğle akşam buğday serperdik, bazen yemek artıklarından da verirdik. Sağlıkları tam olarak yerindeydi. Hibrit yumurta tavuğumuz iki yıl üst üste gurk oldu onlar nedense olmadı.

 124. Emre Manisa - Alaşehir dedi ki:

  10 kilo biraz abartılı olduğunu sonradan fark ettim ama 5 kiloya yaklasık belkide o kadar vardır.ve ben kücüklügünde hazır yemle besledım 1 ayda suanki halini almıs sayılırdı ama yumurtlaması için 3 4 ay daha vardı sonra 5 aylıkken basladı yumurtlamaya en son gurk olana kadar hiç kesmedi hergün yumurtladı gurk oldu öldü.ama kendini zor cekiyordu acıkcası evcildi.biti ben yattıgı folukta buldum kanatının altına bakmadım hiç bitten olebilirmiydi sizce baska ne etmenleri olabilir sizce.
  ***
  Civcivken etlik civciv yemi ile beslemişseniz o hayvanlar fazla yaşayamaz. Kalp damar hastalıkları yüzünden ölür. Onların etini yiyen insanlarda da aynı hastalıklar oluşuyor. Sizinki bir yıla yakın yaşayabilmişse bu sizin için büyük bir başarı.

 125. Emre Manisa - Alaşehir dedi ki:

  Etlik civciv yemini suanda yaklasık 3 aylık olan civcivlerimide o yemle besledım ama civcivler küçük yani diger etlik tavuk gibi değil bunlar niye öyle olmadı sadece yem etkili değil ozaman tavugun cinsine görede mi oluyor bu büyüme.
  ***
  Evet cisleri de dejenere etmişler. Ama şunu bilin ki o yemle beslenen hayvanların etlerini yumurtalarını devamlı yiyen insanlar kesinlikle çeşit çeşit ve tedavisi mümkün olmayan hastalıklara yakalanırlar. Hormon düzensizlikleri kaynaklı hastalıklar, kalp damar hastalıkları ve obezite gibi.

 126. Emre Manisa - Alaşehir dedi ki:

  benim kafama bir soru takıldı simdi ben sizin civcivin beslenmesi konusundaki yazınızı okudum. Hazır yem ideal bir yem demişsiniz. Benim verdigim de hazır yem etlik yem değil civciv etlik civciv olduğu için ne yerse kilo yaptı cok cabuk büyüdü cünkü diger türlü 1 ay içinde ölürdü benim yaşatma ortamımda 10 ay yaşadı. Yani ölüm nedeni bu olmaması gerek diye düsündüm o zaman yanlışım var mı? Çünkü aynı yemle diger civcivlerde beslendi onlar normal bir civcivin olması gerektiği gibi gorunuyor ama 2 ayda horozlar ötmeye basladı. Bu normal mi sizce? Peki ölüm nedeni ne olabilir et tavugumun ?
  ***
  Birincisi: Bunlar kilolu olmaya müsait hayvanlar. Eğer beslediğin yerde bütün gün kilometrelerce gezinti yapmıyorlarsa sağlıkları kesinlikle tehlikeye girer. Ölüm sebebi kiloları kaynaklı kalp ritim bozukluğu ve damar tıkanıklığı gibi sorunlar olabilir.
  İkincisi: Kuluçkaya yatmış tavukların ölüm haberlerini sık işitiyorum. Bunun sebebi ise gurk tavuklarının sahipleri yüzünden aylardır gıdasız kalmış olmalarıdır. Yani gurk olmadan önce tavukları iyi besleyememenizdir. Bünye ne kadar kuvvet toplamışsa gurk sürecinde o kuvveti kullanacaktır. Eğer vitamin mineral gibi ihtiyacı olan maddeleri yeterince depolayamadan gurk olurlarsa gurk esnasında ölebilirler. Çünkü kuluçka esnasında neredeyse hiçbir şey yemezler. Önceden aldıkları gıda önemlidir. Düşünün bir: Doğada tavuklar sadece gurk olacağı zaman 10 kadar yumurta yapıyor. İnsanların beslediği tavuklar ise her zaman yumurtluyor bütün güç yumurtalara gidiyor. Gurk olunca da zayıf bünye o süreci kaldıramayabiliyor. Onun için tavuklarınıza çok özel çok dengeli bir beslenme rejimi uygulamalısınız. Şu yazımı dikkatle okumalısınız:
  https://tavuk.devletli.com/tavuklara-civcivlere-ne-yedirmeli

 127. Rafet - Adana dedi ki:

  Benim ufak paçalı tavuğum var siz oraya yazmışsınız gurk olan cinsler diye ama benimki olmadı..
  ***
  Kesin gurk olabilecek tavuklar, yumurtaları da almamak kaydıyla kesin garantisini verebileceğimiz cinsler en birinci sırada Koşin gelir; sonra ikinci sırada Hint, üçüncü sırada Habeş’tir. Cüce paçalı cinsler de bunlar kadar kabiliyetlidir ama Türkiyedekilerin soyları nesilleri felaket derecede karman çorman bir halde. Ayrıca gurup halinde yaşamaları halinde eğer gurupta farklı cinsten horoz ya da tavuk liderleri varsa bunun da olumsuz etkisi olabilir diye düşünüyorum. Bizim etlik tavuklara hibrit bir yumurta tavuğu hükmediyordu. O tavuk iki yıl üst üste gurk olmuştu etlikler daha uygun olduğu halde hiç gurk olmadılar.

 128. Rafet - Adana dedi ki:

  Benim 18 tavuktan bir tavuk lider horoz da lider ama tavukların lideri bir tane.. Ben bugün lider horozu kesecem. Benim 2 horoz var işte birini kesecem biri kalacak. Horozlar tavuklara çok çıkıyor diye gurk olmuyorlar..
  ***
  Aslında 18 tavuk için 2 horoz fazla sayılmaz. gurk olmamaları en çok cinsine bağlıdır; işte eğer sebep cinsleri ise o zaman sorun şu oluyor: Farklı cinslerin karışık beslenmeleri ve dar alanda bir arada kalmaya mecbur yaşamaları ve horozların zırt pırt üstlerine çıkıp çiftleşmeleri gurk olmalarını sağlar. Bütün bu şartlarda düzeltme yapsanız bile o tavukların gurlk olmaları kesin değildir. Hatta hiç ummudığınız bir yumurta tavuğu bile uygun şartlarda her an gurk olabilir, diğer çok ümitli olduğunuz tavuklar hiç gurk olmayabilir. Kendilerini bölgede özgür hissedebilmeleri gerek ki bunu sağlamak çok zor. Onun için her şeyi oluruna bırakmalısınız belki de..

 129. Samet - İskenderun dedi ki:

  Horozum ligorin cinsi ve tavuk da hibrit cinsi. Horoz çiftleşmiyor ve tavuğun kafasına saldırıyor. Tavuk eğilip kanatlarını geriyor ama horoz üstüne çıkmıyor. Ne yapabilirim?
  ***
  Ligorin horozlar ligorin tavuklarına aşık olur. Eskiden örneklerini görmüştüm. Horozuz kendi bahçesinde ligorin yoktu. Bir şekilde bahçeden çıkmayı başararak ligorin tavuğu olan bahçelere girer onlarla çiftleşirdi. Yapacağınız bir şey yok. Uygunsuz bir çift.

 130. Bartan - Van dedi ki:

  Bir tavuğum geçen sene nisan ayında gurk olmuştu. Bu sene ise hala gurk olmadı. Ama bazı davranışları beni şüphelendiriyor. …
  ***
  Anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla (özellikle yumurtalar üzerinde otururken sizi ısırması kovması) ve eğer yumurtadan kesilmişse gurk olmuştur fakat diğer tavuk ve horoz yüzünden hiç rahat değil. Şu yazımdaki gibi ayrı bir kümeste tutmalısınız:
  https://tavuk.devletli.com/gurk-kumes

 131. Ufuk Kılıç - İST, Taşdelen dedi ki:

  Köy tavugumun biri gurk oldu altına 9 adet yumurta koydum 3 gün yattı kalktı daha yatmadı tekrar yumurtlamaya başladı. Bugün küçük çilli tavuk gurk olmuş onu yatırdım o da horozun diger tavukların sesini duyunca kalkıyor geri yatıyor bir şey olur mu? Ayırdım diger tavuklardan.
  ***
  üç gün içinde tekrar yumurtlamaya başlamışsa ya gurk olmamıştı ya da çok geç farkettiniz o sırada yeni yumurtlanacak yumurtalar faaliyete geçmişti nitekim üç gün sonra yumurtlamaya başladı.. Diğerinin durumu normal. Sorun çıkmaması için şu yazımda anlattıklarımı harfiyyen yerine getirin:
  https://tavuk.devletli.com/gurk-kumes

 132. Berkan - Aydın dedi ki:

  Ali abi sen herşeyi oluruna bırak diyosun ama öyle de tavuklar gurk olmaz ki. hint’i ayrı biyere yumurtlattırabilirsem yumurtaları ellemicem o da gurk olacak. Acaba yumurtlayacağı zaman sevebileceği kendi istediğim bir yere mi koysam? Veya senin başka önerilerin var mı?
  ***
  Tavuğun kesinlikle gurk olması için benim önerilerim şunlardır: Koşin tavuğunuz olmalı. Veya hangi cins olursa olsun ama gurk olma kabiliyeti yüksek olan bir tavuğu “tek başına” besleyeksiniz. Bahçede başka hiçbir tavuk horoz olmayacak ve de yumurtlarını almayacaksınız, alırsanız yerlerine alçıdan yapılmış yumurta koyacaksınız.
  Hem bırakın gurk olmasınlar. Gidin cimuka’dan küçük bir kuluçka makinesi alın daha iyi. Ya koşin tavuğu ya kuluçka makinesi. Daha iyi çözüm bulamazsınız.

 133. Can - Zonguldak dedi ki:

  ***
  ***
  Hayır hiçbir zarar olmamıştır.

 134. Can - Zonguldak dedi ki:

  Yumurtalardan biri çıktı ama civcivin arkasında sarı bi et tabakası gibi bire şey var yara gibi neden acaba?
  ***
  Yumurta sarısı civciv geliştikçe azalır ve bir yandan da civcivin bedeni içinde kalır. Civciv yumurtadan çıktığında sarının tamamı vücut içinde kalmış oluyor. Bazen bir kısmı dışarda kalır, sizinki böyle bir vaka. Büyük bir ihtimalle birkaç gün içinde düzelir.

 135. gs dedi ki:

  Benim çin tavuğum var ama hiç gurk olmadı gurk olması için ne yapmalıyım?
  ***
  Hiçbir şey yapmayın.

 136. Rafet - Adana dedi ki:

  Ali kardeşim merhaba nasılsınız iyisinizdir inşallah sana bir soru soracam benim bu lider olana tavuğum 3 gündür halsiz öyle uyuyor boyna ikidebir yere yatıyor eskide döktüvüm yemleri yiyebilmek için tavuklara saldırıyordu ama şimdi umurunda bile deyil niye öyle acaba?
  ***
  Valla iyiyim diyelim iyi olalım Rafetcim kardeşim. Hamdolsun yuvarlanıp gidiyoruz işte. çok şükür yaz geldi havalar da iyice ısındı. Pazar günü seçimler var hangi partiye oy versem, yoksa hiç oy kullanmasam mı diye kara kara düşünüyorum. Siz nasılsınız iyi misiniz? Annen baban iyiler mi? Adanada havalar nasıl?
  Neyse, yukarda yazdıklarımı ciddiye alma. :) Lider tavuk hasta olmuş. Derhal iyi bir bakıma alman gerekiyor. Sarımsaklı yoğurt yedir, su içir, yarım saat sonra sıvı başka yiyecekler yedir, tuzsuz olsun. Bu şekilde bak. Her yarım saat ara ile bir sarımsaklı yoğurt, bir sıvı yiyeceklerden ver. Yemiyorsa gagasını açıp içeri akıtacaksın. Her defasında yarım çay bardağı kadar olabilir. Ve her defasında biraz su. Aslında hemen tavuklardan kuşlardan anlayan veteriner varsa ona danışman çok iyi olur.

 137. Mert - İzmir dedi ki:

  Cüce kıvırcık cochin tavuğum 7 tane civciv çıkarttı. Civcivler 33 günlük hala yavruları besliyor ama aynı zamanda bugün yumurtladı. Yavruları saldıktan sonra yumurtlaması gerekmiyor mu? bu normal midir? Kıvırcıkla kıvırcık çiftleştirler ama yavruların bazıları 2 tanesi düz paçalı çıktı 5 tanesini kıvırcık.. Bu tavuk 15 tane yumurta yapıp gurk oldu. Tekrar olur mu erken yumurtladığı için?
  ***
  Bazı tavuklar, özellikle koşinler gurk etkisi sona erse bile civcivlerini yanından kovmayabilir çünkü bunlar çok barışçı hayvanlardır. Tavuklar gurk etkisi geçince yumurtaya başlarlar. Fazla ara vermeden erken yumurtlamaya başlaması mevsimle, gündüz süresinin epeyce uzamış olmasıyla ilgilidir sanıyorum. Siz şimdi tavuğu ayrı bir kümeste tutar ve yumurtaları almazsanız kesinlikle tekrar gurk olur. Koşinlerin özelliği bu. Ama çok iyi beslemeniz lazım. Çok çeşitli yiyecekler yedirin. Kıvırcıkla kıvırcığı çiftleştirmek iyi değil.

 138. Barış dedi ki:

  Brahma tavugum sürekli agzını acıyor öyle geziyor. Sıcaktan degil ama anlayamadım.
  ***
  Sıcaktandır.. Şişman tavuklar sıcaktan daha fazla rahatsız olurlar.

 139. Mert - İzmir dedi ki:

  ***
  ***
  Sayfaları dolaşırsanız her soruya cevap olabilecek bir konu vardır.

 140. Furkan dedi ki:

  19 gün yatan tavuğun altındaki bir yumurta 6 saat dışarıda dursa birşey olur mu?
  ***
  Embriyo gelişimi neredeyse tamamlanmış olduğu için, eğer civciv ölmemişse bir zararı yoktur. Bu konuda iki ayrı yazım var. Onları okuyabilirsiniz.

 141. Ali - Bursa dedi ki:

  Benim tavuğum 3 gurk gurk diye öttü gurk oldu dedik ama sonra ötmeyi kesti yumurtlamıyor da. Ne yapmalıyım?
  ***
  Gurk olmuşsa ötmesi şart değil. Yumurtalarla ilgilenmiyorsa oturmuyorsa gurk olmamıştır. Kendi haline bırakın.

 142. Halis - Ankara dedi ki:

  Benim tavuğum gurk yatalı 21 gün oldu ama hala civciv çıkmadı gecikebilir mi?
  ***
  Olabilir. 23. güne kadar bekleyin.

 143. Rafet - Adana dedi ki:

  merhaba ali kardeşim ben rafet nasılsın iyimisin kaç günden beri görüşemiyoruz ali kardeşim sana bi soru soracam ama bu sefer tavuklarla ilgili değil bende bir muhabbet kuşu var ya bunun erkek yada kız olduğunu nasıl anlarız bilirsin diye sana danışayım dedim
  ***
  Bilmiyorum. Gagadaki burun delikleri mavi ise erkektir diyorlar ama kesin doğru değil. Başka alametleri de olmalı onları da ben bilmiyorum. Galiba erkekler çok geveze olup dişiler pek ses çıkarmıyor bu da önemli olabilir.

 144. Dursun - Yalova dedi ki:

  Tavugum gurk oldu 11 tane altinda yumurta var. 21 gün oldu 3 civciv cikti. Bugun 24uncu gun hala oturuyor. Yumurtalari daha ne kadar beklemeliyim? Bundan sonra civciv cikar mı?
  ***
  24 gün dolmuşsa artık umut yok.

 145. Tahir - Ankara dedi ki:

  Benim 1 horozum beşde tavuğum var. 1-2 ay önce bir köy tavuğu almıştım. Aldım alalı ne yumurtladı gurka yatmadı ne yapmalıyım?
  ***
  Tavuk bir iki ay dinlenebilir yumurtlamaya ara verebilir. Normaldir. Doğada bir tavuk yılda en fazla 30 yumurta yapar. Aslında genelde yılda ortalama 10 yumurta. Anlaşılan sizinki ya yabani atalarına çekti ya da çok yaşlandı. Karışmayın hayvancağız hayatını yaşasın.

 146. Kemal Azman - Ordu dedi ki:

  … 15 tane yumurtayla yatırdım 2 tane yumurta altından kayboldu. Bunun nedenini söylerseniz sevinirim.
  ***
  Fareler almıştır. Sayfaları dolaşırsanız her şeyin cevabı var.

 147. Ali Göç - Ordu dedi ki:

  ***
  Ali bey sorunuzu silmek zorunda kaldım çünkü tamamını büyük harflerle yazmışsınız. Cevabıma gelince: Sizinkiler ya Hint değildir ya da bütün problem onları sürü halinde beslemenizden kaynaklanıyordur. Hangi cins olursa olsun sürü halinde yaşamak tavukların doğasında olmayan bir şey.

 148. İsmail - Ankara dedi ki:

  ***
  Bilmiyorum artık bekleyip göreceksiniz.

 149. Adil - Turhal dedi ki:

  Benim tavuğum gürk oldu civcivleri büyüdü 3 haftalık oldu ama diğer tavuklar anca civcivlere vuruyorlar dakka başı onların yanına gitmek zorunda kalıyorum ne yapmalıyım?
  Araya tel örgü engeli koyun. Zamanla birbirlerinin görüntülerine seslerine alışırlar. 15 gün filan sürer. Veya daha fazla. Sonra tel örgüyü kaldırın.

 150. Nurgüzel Şahin - Burdur dedi ki:

  Benim tavuğum gurk oldu bastırdım, 3 hafta oldu ama daha kalkmadı ne zaman kalkar? bu gün 3 gibi bitmesi lazımdı..
  ***
  tam 21 gün diye bir kural yok, daha bekleyin. Hem yumurtalardan civciv çıkmadıkça tavuk hiç yerinden kalkmayabilir. Bu yüzden müzmin gurk olup güçten düşen ölen tavuklar var. Siz en fazla 24 gün bekleyin. Civciv çıkmazsa siz hazır civciv alın akşam olduğunda yumurtaları ve kuluçka altlığını atın yeni temiz kuluçka altlığına tavuğu oturtup civcivleri de kanatları arasına bırakın. Sabaha kadar bir arada uyusunlar. sabahleyin tavuk onları kendi civcivleri sanıp mutlu olur onlara annelik eder ve onlar hareketli olup çevrede dolaştığı için yerinden kalkar.

 151. Tavuğum gurk oldu 21 gün yattı bişey yok 3 ggün daha yattı yine bişey yok baktımki yumurtalar cılk olmuş bozulmuş. Ama bu arada tavugun gurk hali devam edıyor. Altına tekrar yumurta koydum 21 gün daha yatar mı?
  ***
  Dayanamayıp ölme riski çok büyük. Kaldı ki dayansa bile o yumurtalardan civciv çıkacağının hiçbir garantisi yok. Yapacağınız en akıllıca şey hazır makine civcivlerinden satın alıp uyurken tavuğun kanatları arasına koymaktır. Sabah olduğunda tavuk onları kendi civcivi olarak kabul edip analık yapacaktır.

 152. Mustafa Selam - Zonguldak dedi ki:

  Hint tavuğum gurk oldu. Başka cins tavukların yumurtalarını kabul eder mi? Bir de yumurtaları karanlıkta koyun diyorlar ne derecede doğru?
  ***
  Hintlerin bazıları farklı cins tavuk yumurtasını kabul etmiyor, bazıları kabul ediyor ama civcivler çıktıktan sonra civcivlerden bazılarını kabul etmiyorlar. Deneyip göreceksiniz. Çok kesin bir şey kimse söyleyemez. Karanlıkta yumurta koyma meselesi hakkında şimdiye kadar bir şey duymadım.

 153. Mustafa - Gaziantep dedi ki:

  Benim tavuğum gurk oldu ve 10 günden beri yatıyor ama çok zayıfladı ve yemeğe karşı düşkünlüğü azaldı ölmez değil mi?
  ***
  Bitlenme sorunu olmazsa ve her gün çok az da olsa faydalı bir şeyler yerse ölmez. Susuz kalmamasına dikkat edin.

 154. Kuşçu Kadir - Samsun dedi ki:

  Ben yaklaşık 3 hafta önce pazardan 4 tane civciv aldım. 1’i siyah, 2’si kızılımsı sarı gibi. Siyah ve renkli olanlar tavuk olur diyorlar, doğru mudur? Birde diyorlar ki bunlar çiftlik civcivi, bunlar gurk olmaz… Ve pazarda satılan civcivlerin ırkı nedir merak ediyorum.
  ***
  pazarda satılan özel bir cins yok. Nereden geldiklerini bilemezsiniz. Çoğu kişi artık kuluçka makinesinde civciv üretip satıyor. Cinslerini sadece kendileri bilir. Size verdikleri bilgilerin doğruluğu o satıcıların vicdanlarına kalmış bir şey. Kısaca, bu sorunuzu hiçkimse cevaplayamaz.

 155. Sevinç Özgen dedi ki:

  Mayıs ayında 2 adet tavuk aldık.Bir tanesi 13 gün önce gurk oldu.Maalesef emniyetli yerimiz olmadığı için altına yumurta koyamadık.O da bahçedeki çiçeklerimizin altındaki beyaz taşların üstünde kuluçkaya yatıyor. Hergün 10 dakika kalkıp dolaşıyor ve geri dönüyor. Sorum bu tavuğun akibetinin ne olacağı.. Yavruları olmayacağı için ne zaman kuluçkadan kalkacak?
  ***
  Böyle durumlarda gurk halinin müzminleşme riski var. Sonuçta tavuklar zamanla ölür. Pazardan civciv alın akşam uyurken altına koyun. Civcivleri korumak kollamak yiyecek bulup yedirmekle uğraşmaları sayesinde yaklaşık bir – birbuçuk ay içinde gurk hali geçer ve yumurtlamaya başlarlar.

 156. Harun dedi ki:

  Gece bir köpek tavukların kümese saldırmış kümesin birinde gürk tavuk yatıyordu korkudanmıdır nedir hayvan geceden beri yumurtaların üstüne yatmıyo tavuğu yatıralı 1 hafta ança olacak ne yapmamı önerirsiniz?
  ***
  Henüz bir hafta olmuşsa birkaç saat soğumanın zararı olmaz. Tavuk yumurtaların üstünde oturmaya devam ediyorsa tamamdır sorun yoktur.

 157. Sami - Uşak dedi ki:

  Tavugum 4 gün önce gurk oldu ama nedense yumurtaların üzerine deyilde yanına yatıyor.
  ***
  İçgüdüleri karman çokrman olmuş ya da gurk değil hasta. Başka bilgim yok.

 158. Davut Bilgiç - Aksaray dedi ki:

  Merhabalar. pazardan gurk tavuk satın aldım. tavukların olduğu kümese koydum fakat yeni geldiği için tavuklar ve horoz rahat bırakmadı. tavuk ve horozları başka bir yere koydum. gurk tavuk kümeste yalnız kaldı. gurk tavuk için follukta hazırladım ve folluğa 11 adet yumurta, yem ve su koydum. fakat folluğa sadece geceleri yatıyor. gündüzleri yatmıyor ve gözü hep dışarıda. Gurka yatması için ne yapabilirim?
  ***
  Hiçbir şey yapamazsınız. Gurkluğu geçmiş ya da yerini fena halde yadırgamış. Vazgeçin uğraşmayın.

 159. Şahin - İzmir dedi ki:

  2 tavuk 1 horozum vardı tavugumdan biri hint kayıp sandım (hiç dısarda görmeyince ).. Yazın hep dışarda kalıyorlar sonra bi baktım yuvada kuluckaya yatmıs. Hiç kalktıgını görmedim yaklasık 1 hafta oldu. Hiç yem su koymadım önüne. Kalkarsa yuvadan cıkarsa yeme imkanı var. Ona saglamam gereken imkanlar nelerdir ve yem ve suyu önüne koymalı mıyım?
  ***
  Bu konuda bir tavsiyede bulunmak zor. Çevrenin güvenliği iyi ise inşallah sorun çıkmaz. Yeme suya gelince, su daha önemli. Şimdi yazın en sıcak zamanındayız. Devamlı temiz su koyun.

 160. Muharrem - Rize dedi ki:

  Benim tavukumun altında 12 iki yumurta vardı 12 sini de çıkardı bugün bitti. Ne şans ki bu siteye rasladım ve kendime şu cevabı arıyordum: Tavuğun altına şimdi gene yumurta koysam civciv çıkarır mı daha doğrusu yumurta koyayım mı şimdi?
  ***
  Kuluçka süreci tavukları çok güçten düşüren, bünyesini müthiş zayıf düşüren bir süreçtir. Ölümler çok görülüyor. Sizinki sağ salim atlatmış. Şimdi onu bir üç hafta daha kuluçkada yatmaya başlatmanız birkaç gün içinde ölmesine sebep olabilir. Benden söylemesi. Hırslı olmayın. Allahın verdiklerine razı olun şükredin ki çoğu beklerken tümü kaybetmeyin.

 161. Hakan dedi ki:

  Merhaba benim tavuğumun ayağı kırıldı yerine kaynadı ama topallıyor şimdi gurk oldu kuluçkaya yatabilir mi?
  ***
  Böyle bir soruyu niçin sorarsınız ki? Sebebi bilmeden yardımcı olamayacağım. Gerçi bir sebep de düşünemiyorum. Her neyse, derim ki tavuk şimdiye kadar normal bir şekilde yumurtlayabilmişse herhalde kuluçkaya da yatabilir, sorun çıkmaz.

 162. Berkan - Aydın dedi ki:

  Ali abi benim hind tavuğu civciv leri çıkardı bir tavuğumdaha yattı biri daha gurkluyor. yatıracam ama yer yok. kümese koysam diğer tavuklar yanına giriyor.
  ***
  Madem yer yok ne diye o kadar çok gurk olsunlar diye her şeyi denedin? Şimdi de yer yok diyorsun. O halde at gitsin. Sen de kurtul tavuklar da kurtulsun!

 163. Murat - Bursa dedi ki:

  Benim tavuğum gurkluyor ama yumurtaya yatmıyor yaklaşık 1 aydır gurk neyapmam gerekir sizce?
  ***
  Devamlı oturuyor mu yoksa geziyor mu, yumurtluyor mu, yalnız mı yoksa yanında başka tavuklar horozlar var mı.. Bunları bilmeden cevap veremem.

 164. Fırat - Doğubeyazıt dedi ki:

  Benim tavuğum kuluçaya oturdu civcivleri çıkınca öldürüyor. Bu ne anlama geliyor?
  ***
  Böyle bir şeyi sadece hint tavuklarından bazıları yapar diye biliyordum. O da eğer civcivler başka cins tavuk civcivlerindense. Bunu tüy renginden filan bir şekilde anlıyorlar.

 165. İbrahim - Van dedi ki:

  Kendisi yatmıyor yürüyünce gurkluyor kızıyor biz kendimiz bunu yatıralım mı yoksa kendisinin yatmasını mı bekliyelim?
  ***
  Bilmiyorum. Duruma göre değişir. Siz bunca yıllık tecrübelerinize göre düşünün artık.

 166. Mert - İstanbul dedi ki:

  Tavugum yaklasık olarak 2 gundur yumurtasının uzerinde yatıyor. İstanbulda olmam nedeni ile malum kedi kopek cok civciv cıkarsa eger ilk gun alıp bir kutuda beslesem civcivlere bir zararım dokunur mu kedi ve kopeklerin zarar vermemesi icin?
  ***
  Madem öyle hiç tavuk beslemeyin daha iyi. Ya da tavuğa geniş güzel bir kümes yapın. Şu yazımı okuyun:
  https://tavuk.devletli.com/gurk-kumes

 167. Rafet - Adana dedi ki:

  Şimdi benim tavum gurk iki gündür altı yumurtanın üstünde neden 6 diyeceksin çünkü komşular senin tavuk acemi çok yumurtayı kırar dedi. Hiç gurk olmadığı için acemi 6 yumurtadan 6sı da çıkar mı acaba?
  ***
  İçgüdülerin acemiliği olmaz. Çevre şartlarına uyum sağlamada ve dostunu düşmanlarını tanımada acemilik olur. Her duyduğunuza inanmayın. Hem öyle olsa bile, hiç tecrübe yaşanılmadan usta olunur mu? Altı yumurta ile devam etmenizi tavsiye ederim.


Sorunuzu / Yorumunuzu Aşağıya Yazabilirsiniz.
Lütfen yazı dili kurallarına saygılı olalım.


Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.